× "

yapım kuşağı nedir

" arama sonuçları

oan bisü

orman bitki örtüsü koku ve tat alma arasındaki ilişki nedir? ordunun bitki örtüsü ılıman okyanus ikliminin bitki örtüsü ırak bitki örtüsü ılıman iklimin bitki örtüsü ığdırın bitki örtüsü ıspartanın bitki örtüsü ukrayna bitki örtüsü uludağ bitki örtüsü uşak bitki örtüsü derimizin görevleri nelerdir yeryüzünde başlıca iklim tipleri ve doğal bitki örtüsü yalova bitki örtüsü yeryüzündeki bitki örtüsü yunanistanın bitki örtüsü yozgat bitki örtüsü ...

kentsel dönüşüm nedir?

kentsel dönüşüm nedir?

  1.niçin kentsel dönüşüm yapıyoruz? kentsel dönüşüm gerekçesi: türkiye’de 1960 yılları ve sonrası hızlı sanayileşmeye ve ekonomik gelişmelere paralel olarak köyden şehre göç başlamıştır. ülke nüfusun şehir merkezlerindeyoğunlaşmasının getirdiği olumsuz baskılar; plansızkentleşmeyi, tarım alanlarının tahribini, ulaşım ve altyapı yetersizliklerini, çevre kirliliğini ve kaçak yapılaşma gibi problemleri de beraberinde getirmiştir. altyapı ve sosyal donatı alanları yetersiz, kalitesiz ve riskli yapılardan oluşan gecekondular bir virüs gibi şehirleri sarmıştır. 1984 yılına kadar ortalama 2-3 yılda bir &ccedi...

yapım kuşağı nedir?

yapım kuşağı nedir?  teknoloji tasarım yapım kuşağı nedir? öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullan...

yapım kuşağı nedir?

yapım kuşağı nedir?  teknoloji tasarım yapım kuşağı nedir? öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullan...

teknoloji tasarım kuşakları

  teknoloji ve tasarım, kuşak nedir? birbiriyle ilişkili odak noktalarının,beceri kavram ve değerlerinin bir bütün olarak görülebildiği yapılardır. odak noktası nedir? aynı kuşağın farklı sınıflarda sınıf seviyelerine göre değişiklik gösteren ilgili kavram ve becerilerin bir arada verildiği anlamlı bütünlerdir. kazanım nedir? öğrencinin öğrenme süreci içerisinde planlanmış yaşantılar yoluyla edinmesi beklenen bilgi,beceri ve tutumlardır. etkinlik nedir? her kuşak için belirlenmiş odak noktalarına yönelik yapılacak sınıf,grup ve bireysel çalışmalardır.     düzen kuşağı ı. dönem işlenir     kurgu kuşağı ı. dönem işlenir &nbs...

yapım kuşağı nedir?

        öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek i&c...

teknoloji tasarım

1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: "teknoloji  birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. uygulamalı sanat terimi fra...

kuşak örnekleri (çok hoşlar)

kuşak örnekleri (çok hoşlar)

yapım kuşağı , kurgu kuşağı , düzen kuşağı , örnekleri , nedir   arkadaşlar karışık resimler buldum netten. kuşak isimlerini yazmadım resimlerin altına. takıldığınız yerler olursa yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz.   umarım beğenirsiniz. ...

yapım kuşağı örnekleri

yapım kuşağı , yapım kuşağı nedir , yapım kuşağı örnekleri , yapım kuşağı örnek   pap pas terlik örneği kaynak: serdaralkan.com yapım kuşaı , yapım kuşağı , yapım kuşağı , yapım kuşağı , yapım kuşağı , yapım kuşağı ...

bilim kurgu nedir vikipedi

bilim kurgu bilimkurgu bilim kurgu (veya bilimkurgu)(ingilizce: science fiction), yakın ya da uzak gelecek ile ilgili hikâyelerin bugün mümkün olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturulmasıdır. bilim kurgu bazen geçmisi de kurgulayabilir. bilim kurgu kitap, sanat eserleri, televizyon, film, bilgisayar oyunları, tiyatro eserleri ve diğer kitle iletişim araçlarında bulunabilir. yapısal ve pazarlama bağlamında bilimkurgu güncel gerçeklik içinde bulunmayacak kurgusal ögeler içeren yaratıcı çalışmaları tanımlamak için kullanılabilir. bu tanımlama fantastik, korku ve ilgili tür[1]leri de içerir. bilim kurgu eserlerinin fa...

teknoloji ve tasarım

niçin teknoloji ve tasarım programı? günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. o da çocuklarımızınyaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. bu noktadan hareketettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır.araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla ...

teknoloji ve tasarım dersi hakkında soru ve cevaplar ttkb den

teknoloji ve tasarım dersi için merak ettiğiniz tüm soruların cevabını burada bulabilrsiniz hemen paylaş çöktüğü için soruları ve cevapları buradan yayınlıyorum...1.   programın ortaya koyduğu temel yaklaşım nedir?programın amacı öğrencileri, “içinde yaşadığı toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan, yaşadığı çevreyi geliştirmeye çalışan ve bu amaçla gözlem yapan, inceleyen, sorgulayan, sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, estetik kaygılar taşıyan, düşüncelerini kurgulayarak ifade edebilen, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş, kendine güvenen” bireyler olarak topluma kazandırmaktır.2.   teknoloji ve tasarım dersi öğretim programını diğer derslerin öğret...

teknoloji ve tasarım dersi

öğe başlığı tıklamalar teknoloji ve tasarım nedir? - neden teknoloji ve tasarım programı? 2 programın genel amaçları - programın vizyonu - programın yapısı - programın özellikleri - teknoloji ve tasarım öğretmenine öneriler - velilerden beklentiler - ölçme - değerlendirme nedir? - programda kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri - performans değerlendirme - değerlendirme formları - programın uygulama esasları - 6. sınıf düzen kuşağı ve odak noktası - 6. sınıf kurgu kuşağı ve odak noktası - 6. sınıf yapım kuşağı ve odak noktası - 7. sınıf düzen kuşağı ve odak noktası - 7. sınıf kurgu kuşağı ve odak noktası - 7. sınıf yapım kuşağı ve odak noktası - ...

teknoloji ve tasarım nedir?

1)   programın yapısı nasıl?program “düzen”, “kurgu” ve “yapım” olmak üzere üç kuşaktan oluşmaktadır. kuşaklar her yıl tekrarlanmaktadır. kuşaklar içinde her yıla özgü odak noktaları belirlenmiştir. bu odak noktalarında belirlenen kazanımlara yönelik grup ve bireysel etkinliklere yer verilmiştir. kuşak içinde sarmal bir yapı vardır.2)   “kuşak” kavramı nedir?birbiriyle ilişkili odak noktaları ile beceri, kavram ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği öğrenmeyi organize eden yapıdır. örneğin : bir bütünü tamamlayan ve üç farklı renkten oluşan gökkuşağına benzetilebilir.3)   “odak noktası” kavramı nedir?aynı kuşağın farklı sınıflarda sınıf seviyelerine göre değişik ve aşamalı...

sorularla teknoloji ve tasarım dersi

teknoloji ve tasarım  dersi   teknoloji ve tasarım nedir? günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.   sorularla teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı  1)   programın yapısı nasıl?program “d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !