× "

yaprağın enine kesiti

" arama sonuçları

2013 2014 11. sınıf biyoloji ders kitabı cevapları meb sayfa 43

7. aşağıda verilen şekillere göre soruları yanıtlayınız. a) paralel damarlı yaprak kaç numaralı şekilde gösterilmiştir? b) ağsı damarlı yaprak kaç numaralı şekilde gösterilmiştir? c) paralel damarlanma gösteren bitkilere üç örnek veriniz. d) ağsı damarlanma gösteren bitkilere üç örnek veriniz. 8. aşağıdaki şekilde yaprağın enine kesiti verilmiştir. a) fotosentezin gerçekleştiği bölümler hangi numaralarla gösterilmiştir? b) numaralandırılmış bölümlerin hangisiyle fotosentez ürünleri taşınır? c) bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapı hangi numarayla gösterilmiştir? d) bitkilerde su ve mineraller numaralandırılmış bölümlerden hangisiyle...

2013 2014 11. sınıf biyoloji ders kitabı cevapları meb sayfa 41

aşağıdaki şekilde gördüğünüz tohumlu bitkinin gösterilen kısımlarını yandaki boşluklara yazınız. .................................... .................................... .................................... ..................................... ...................................... ....................................... 2. aşağıda tek ve çift çenekli bitkilerde gövdenin enine kesitleri verilmiştir. şekilleri inceleyerek gösterilen dokuları şema üzerinde verilen boşluklara yazınız. 3. aşağıdaki şekilde yaprağın enine kesiti verilmiştir. numaralarla gösterilmiş yerlere adlarını yazınız. .................... .................... .................... .................... .......................

yapraklardaki mikroskobik fabrika

  yapraklardaki mikroskobik fabrika   17. yüzyılda yaşamış belçikalı bir fizikçi olan jan baptisa van helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg artmış olarak buldu. bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. fizikçi van helmont, bu deneyinde, söğüt ağacının büyüme sebebinin sadece saksıdaki toprak olmadığını ortaya çıkardı. bitki b&u...

yapraklar ve fotosentez

on yedinci yüzyılda yaşamış belçikalı bir fizikçi olan jan baptista van helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg artmış olarak buldu. bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. fizikçi van helmont, bu deneyinde, söğüt ağacının büyüme sebebinin sadece saksıdaki toprak olmadığını ortaya çıkardı. bitki büyümek için toprağın çok az bir kısmını kullandığına göre başka bir yerlerden bes...

fotosentez

fotosentezle ilgili ilk çalışmalar 1772 yılında joseph prıestley tarafından yapılmıştır. priestley fanus içinde yanan bir mumun kirlettiği havayı aynı yerdeki bitkinin temizlediğini göstermiştir. priestley' den sonra gelen bilim adamlarının çalışmaları sonucunda atmosferdeki karbondioksit ve oksijen oranının bitki ve hayvanların birbirini tamamlayan biyolojik olaylarla korunduğu açıklanmıştır.ışık enerjisini tutup atp ‘deki kimyasal bağ enerjisine dönüştürmek, oluşan atp’ler ilede inorganik co2’ i enzimler denetiminde hidrojen ile birleştirip organik molekül sentezlemektir. ökaryot bitki hücrelerinde kloroplastlarda, üretici bakterilerde kloroplast olmadığından sitoplazmada klorofil molekü...

bitkiler

bitkiler            doğada bulunan canlı çeşitlerinin 500.000 kadarını oluşturan bitkiler, ökaryot ve çok hücreli canlılardır. hücreleri arasında gelişmiş bir organizasyon ve işbirliği  vardır.             yeşil bitkilerin en önemli özellikleri, karbondioksit, su ve mineral gibi inorganik maddelerden organik maddeleri sentezleyebilmeleridir. bir başka deyişle canlıların doğrudan enerji kaynağı olarak kullanamadıkları ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisini dönüştürüp depolayabilirler.            bir bitkiyi incelediğimizde aşağıdaki yapıları görürüz....

bitkilerde suyun taşınması

hücreler yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışardan almak, metabolizma sonucu meydana gelen azotlu artıkları ve karbondioksiti uzaklaştırmak zorundadır. yüksek yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere taşınması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan sistem taşıma sistemidir. tek hücreli ve koloni gibi canlılarda özelleşmiş bir taşıma ve dolaşım sistemi yoktur. bu canlılarda hücreye maddelerin alınması ve hücredeki maddelerin dışarıya verilmesi difüzyon, aktif taşıma ve osmoz gibi olaylarla gerçekleştirilir. sularda yaşayan bir hücreli yeşil algler, fotosentez için gerekli maddeleri ortamdan d...

yazı

köklerin seçiciliğidoğada çeşitli şekillerde bulunduğunu bildiğimiz elementler, mineraller hakkındaki kimya bilgilerimizi tekrar gözden geçirelim. nerelerde bulunurlar, hangi madde hangi sınıfa girer, aralarındaki farklar nelerdir, hangisinin ne olduğunu anlamak için ne gibi deneyler ya da gözlemler yapmak gerekir, bu deneylerde kimyasal olarak mı, yoksa fiziksel olarak mı daha hızlı sonuç elde edilir? sadece fiziksel olarak bakılacak olsa bir masaya koyulan bu maddeler arasında kolaylıkla doğru bir sıralama yapılabilir mi? renklerinden ya da şekillerinden mineraller ayırt edilebilirler mi? bu soruları çoğaltmak mümkündür. bunlara verilen cevaplarsa aşağı yukarı aynı olacaktır. eğer bu konuda bir uzmanlaşma söz ko...

yazı

yapraklar ve fotosentez on yedinci yüzyılda yaşamış belçikalı bir fizikçi olan jan baptista van helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg artmış olarak buldu. bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. fizikçi van helmont, bu deneyinde, söğüt ağacının büyüme sebebinin sadece saksıdaki toprak olmadığını ortaya çıkardı. bitki büyümek için toprağın çok az bir kısmını kullandığına göre başka bir yerlerden besin alıyor olmalıydı.44 işte 17. yüzyılda van helmont'un keşfetmeye çalıştığı bu olay, bazı aşamaları günümüzde dahi tam olarak anlaşılamamış olan fotosentez iş...

bitki ve bilim

bitki ve bilimbitkilerin dünyası temel maddelerin yeryüzündeki dengesini sağlayan en önemli faktör yeşil bitkilerdir.bundan başka yine yeryüzündeki ısı kontrolünün sağlanması, atmosferdeki gazların dengesinin korunması gibi, sadece insanlar için değil bütün canlılar için bitkilerin dünyası bitkilerin varlığı yeryüzündeki canlılığın devamı için vazgeçilmezdir. bu cümlenin taşıdığı önemin tam olarak kavranabilmesi için şöyle bir soru sormak gerekir: "insan yaşamı için en önemli unsurlar nelerdir?" bu sorunun cevabı olarak akla elbetteki oksijen, su, besin gibi temel ihtiyaç maddeleri gelir. işte tüm bu temel maddelerin yeryüzündeki dengesini sağlayan en önemli faktör yeşil bitkilerdir. bundan başka yine yeryüzündeki ısı kontrolünün sağlanması, atmosferdeki gazların dengesinin ko...

yapraklar ve fotosentez

on yedinci yüzyılda yaşamış belçikalı bir fizikçi olan jan baptista van helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg artmış olarak buldu. bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. fizikçi van helmont, bu deneyinde, söğüt ağacının büyüme sebebinin sadece saksıdaki toprak olmadığını ortaya çıkardı. bitki büyümek için toprağın çok az bir kısmını kullandığına göre başka bir yerlerden besin alıyor olmalıydı.44 işte 17. yüzyılda van helmont'un keşfetmeye çalıştığı bu olay, bazı aşamaları günümüzde dahi tam olarak anlaşılamamış olan fotosentez işlemidir. yani b...

yazı

yapraklardaki mikroskobik fabrika...     sizin için gökten su indiren o'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. bununla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. (nahl suresi, 10-11)   on yedinci yüzyılda yaşamış belçikalı bir fizikçi olan jan baptisa van helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg artmış olarak buldu. bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. fizikçi...

suni olarak elde edilemeyen ağaç ve ateş mucizesi

"şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden biz miyiz? biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. şu halde büyük rabbini ismiyle tesbih et."(vakıa suresi, 71-74)         ağacın yapısını meydana getiren temel kimyasal maddelerden biri "lignoselüloz"dur. bu madde, oduna sağlamlığını kazandıran "lignin" ve "selüloz" denilen maddelerin karışımından oluşur.      ağacın kimyasal yapısı incelendiğinde %50 selüloz, %25 hemiselüloz ve %25 lignin maddelerinden meydana geldiği görülür.1 bu maddelerin kimyasal formüllerine bakıldığında ise, oluşumlarında üç hayati kimyasal elemente rastlanır: hidrojen, oksijen ve karbon.  &...

bitkilerin dünyası

bitkilerin dünyası hepimizin ne olduğunu çok iyi bildiği "tohum" için şöyle bir soru soralım: ağaç kabuğu kadar sert bir kabuk içinde bulunan tohumla, bir ağaç kabuğunun farkı nedir? bu tarz sorular genelde "alışılmadık" sorulardır; çünkü tohum da, ağaç kabuğu da günlük hayatta birçok uğraşısı olan insan için önemsiz detaylardır. birçok insana göre, etrafta düşünülmesi gereken çok daha önemli, çok daha gerekli şeyler vardır. çevresine sadece yüzeysel gözle bakarak hareket eden kişilerde bu mantık oldukça yaygındır. bu insanlar için, herhangi bir konu hakkında yalnızca ihtiyaçları karşılayacak kadar detay bilmek yeterlidir. bu sığ mantığa göre etrafta olan biten her şey alışılagelmiş ve sıradandır, herşeyin mutlaka "bilinen", "alışılmış" bir açıklaması vardır. sinek uçar çünkü kanatlar...

bitki bilim...

bitkilerin özellikleri zamanı ölçebilme yeteneği genelde insanın dışında diğer canlılarda bulunmasının beklenmediği bir özelliktir. bunun sadece insanlara özgü olduğu düşünülebilir ama hem bitkiler hem de hayvanlar, zamanı ölçme mekanizmasına yani "biyolojik bir saate" sahiptirler: bitkilerdeki biyolojik saat bitkilerin zamana bağlı hareketlerinin ilk defa anlaşılması 1920'lere dayanmaktadır. bu yıllarda almanya'da iki bilimadamı erwin buenning ve kurt stern fasulye bitkisindeki yaprak hareketlerini inceliyorlardı. incelemeleri sonunda gördüler ki, bitkiler gün boyunca yapraklarını güneşe doğru uzatıyorlar, geceleri de tam dikey olarak yapraklarını büzüp uyku pozisyonuna geçiyorlardı.bu bilimadamlarından yaklaşık iki yüzyıl önce de fransız astronom j...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !