× "

yasal yedekler ne zaman ayrılır

" arama sonuçları

bütçe terimleri sözlüğü -1

bütçe terimleri sözlüğü abs : ( bkz. analitik bütçe sınıflandırması) a cetveli: bütçe kanunlarının birinci maddesi ile verilen ödeneğin bütçe kod yapısı dahilinde hizmetlere dağılımını gösteren “harcama ve borç vermenin” yani giderin cetvelidir. açık bütçe politikası: devletin, ekonomik durgunluğu ve işsizliği önlemek gibi bir takım ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla bütçe açığını bir ekonomi politikası aracı olarak kullanmasıdır. açıklık ilkesi: bütçe tahminleri ile uygulama sonuçları, gerek milletvekilleri tarafından gerekse mükellefler tarafından yani bütçeyi incelemek isteyenler tarafından kolayc...

genel muhasebe ders notları ----3-----

• bankalar verecekleri kredilerin geri dönme riskini azaltmak için öncelikle kredi talep eden işletmelerden; hesap vaziyeti, ticaret sicil belgesi, ticaret ve sanayi odası veya dernek kaydı belgesi, şirketi temsile yetkililerin imza sirküleri, şirketin ana sözleşmesi ve gerekli gördükleri her türlü belgelerin asıl veya suretlerini isterler. • bu belgelerin elde edilmesinden sonra işletmeler alacakları kredileri ödeyip, ödeyemeyecekleri açısından değerlendirilirler. yapılan istihbarat ve mali tablolar analizinden sonra; nakit kredi ya da nakit olmayan kredi talepleri karara bağlanır. bankaların kredi müşterilerine sağladıkları nakit krediler: 1. açık kredi 2. kefalet karşılığı kredi ...

borsada bazı kavramlar (k,l,m,n,o,ö,p,r,s,t,u,ü,v,y,z)

  kaçış seviyesi: önemli bir destek seviyesinin bir kaç kez test edilerek belirginleşmesinden sonra, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda fiyatların bir alt seviyedeki destek seviyesine kadar düşebileceği kabul edilen seviyedir. kaldıraç oranı: bu oran aktiflerin ne kadar yabancı kaynaklarla (borçlarla) finanse edildiğini gösterir. (borçlar toplamı/aktif toplamı) kaldırmak: bir hisse senedinin satış kademesinin tek kalemde alınması. kambiyo: madeni ve kağıt para şeklindeki tüm yabancı ülke paraları ve bu paralarla ödeme yapabilen her tür hesap, belge, bono,poliçe, çek vb. parasal araçların tümüne kambiyo denir. kam...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları işlevleridir. bu işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi...

üniversite yüksek lisans doktora yeterlilik sınavı,mülakat görüş

·       finansal yönetim hisse senedi tanımları nedir? sermaye şirketlerinde; şirket sermayesinin birbirine eşit paylarından birini temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. bu belge ödenmiş sermayenin belirli bir sahiplik hakkını verirken işletme faaliyetlerine paralel olarak sağlanan kârlar ve yedekler üzerinde de ; kârdan pay almak, sermaye arttırımında ön alım hakkı kullanmak ve tasfiy esonuçlarına katlanmak gibi haklar sağlarlar. hisse senetleri farklı şekillerde sınıflandırılabilir:dolaşım özelliklerine göre: hamiline (taşıyana) ya da nama (ada yazılı) hisse senetleri: taşıyana düzenlenmişse anlaşma ve teslim...

finansal ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, mba, gene

·       finansal yönetim hisse senedi tanımları nedir? sermaye şirketlerinde; şirket sermayesinin birbirine eşit paylarından birini temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. bu belge ödenmiş sermayenin belirli bir sahiplik hakkını verirken işletme faaliyetlerine paralel olarak sağlanan kârlar ve yedekler üzerinde de ; kârdan pay almak, sermaye arttırımında ön alım hakkı kullanmak ve tasfiy esonuçlarına katlanmak gibi haklar sağlarlar. hisse senetleri farklı şekillerde sınıflandırılabilir:dolaşım özelliklerine göre: hamiline (taşıyana) ya da nama (ada yazılı) hisse senetleri: taşıyana düzenlenmişse anlaşma ve teslim...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe• işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlam...

açıköğretim dersleri 1. sınıf işletme ve muhasebe - ders notlar

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim,...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !