× "

yasanın eş anlamı

" arama sonuçları

kuran'a hadisler eş koşulmaz.

    bir özlü söz: sultan/devlet sofrasından yiyen alimden, doğru fetva çıkmaz.        geleneksel islam, bir çok ideolojinin himayesinde gezinerek günümüze ulaşmıştır. emevi hanedanından abbasilere, selçukludan osmanlıya kadar bir çok evrede islami inanç,  devlet himayesindeki alimlerin fetvaları/kitapları ile  günümüze ulaşmış. bu inancın inanış biçiminde şunu görürüz: kuran allah’a, o’nun peygamberine ve ulul-emre  itaat etmemizi istemektedir.bu durumda "allah’a itaat etmek için kuran’a, peygambere itaat etmek için ise kuran dışındaki kaynaklara uy...

kadın ile ilgili yasal düzenlemeler

ülkemizde, ab uyum yasaları, toplumsal değişimler, gereksinimler ve taraf olunan uluslararası anlaşmaların da istikametinde pek çok ileri düzenlemelere zemin olacak pek çok yeni karar ve uygulamalar görülmektedir. bu adımların en önemlilerinden biri “cedaw”dır (the convention on the elimination of all forms of discrimination against women). birleşmiş milletlerce 1979'da kabul edilen ve türkiye'nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu “kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi” (cedaw) birleşmiş milletler bünyesinde yer alan altı tane temel insan hakları sözleşmesinden biridir. sözleşmeye 2002 yılı itibariyle taraf olan devletlerin sayısı 170'tir bu...

hadım yasası hukuka ve bilimselliğe aykırıdır

  özelde   türkiye’nin, genelde  ise  dünyanın   temel  sorunlarından  ikisi    de    yasaları; bilimsel, düşünür,bilge  kişilerin   değil  de    çok   oy  aldılar   diye  özelde  siyasetçilerin   genelde   ise   cinlere,perilere,meleklere,fala,büyüye, dünya  dışı  bir  yaratıcıya  inananların   yapmalarıdır  ve    bilimlerin  ya  da &n...

telafi çalışması yapan işcilerin sosyal güvenliği

  telafi çalışması yapan işçilerin sosyal güvenliği[1] yılmaz topcuk[2] giriş 1970’li yılların sonlarında ekonomide yaşanan değişimler, esneklik ve esnek çalışma şekillerini ortaya çıkarmıştır. iş hukukunda esnekleşmenin ‘vardiya çalışmasıyla’ çok eskilere dayandığı belirtilmektedir. bununla birlikte, esneklik kavramı ilk defa 1967 yılında almanya’da kullanılmıştır. trafik sıkışıklığı nedeniyle işe geç gelme sorunun çözümüne yönelik iki temel zamana dayalı esnek çalışma uygulaması gündeme getirilmiştir. 1980 sonrası neoliberalizm ile düşünsel alt yapısı tamamlanan süreçte, çalışma ilişkilerinde köklü değişi...

nur suresi mevdudi tefsiri 3.sayfa

ezalandırılır. imam ebu hanife ve imam evzai'ye göre, karşıdaki kişinin inkârı suçu şüpheli hale getirdiği ve iftira olayı kanıtlanmış olacağı için, böyle bir kişiye iftira cezası verilir. imam muhammed ve imam şafiî'nin bir görüşüne göre, hem zina hem de iftira cezasıyla cezalandırılır. çünkü, bizzat zina suçunu itiraf etmiş, fakat karşıdakinin suçunu ıspatlayamamıştır. buna benzer bir olay hz. peygamber (s.a) zamanında meydana gelmiştir. müsned-i ahmed ve ebu davud'da sehl bin sa'd'dan gelen bu konudaki rivayet şöyledir: "bir kişi hz. peygamber'e gelerek falanca kadınla zina ettiğini itiraf etti." hz. peygamber (s.a) durumu kadına sordu, fakat kadının...

küfrün tanımı, anlamı ve tarihÎ maddesi

    … hakaret, fikri, bilgisi ve kültürü olmayanların ilk sığınağıdır   m.k.atatürk   küfür işçi sınıfının ağzında bir çiçektir   can yücel               maçlarda küfür caizdir ama kişiye yönelik değilse   zekeriya beyaz   küfür ruhun yellenmesidir   türk atasözü   küfür, her ne kadar hayatımızın, kültürümüzün gizlenen bir yönü olsa da (tecavüz gibi), insan ilişkilerimizin ayrılmaz bir iletişim aracıdır; fakat bu bilinen, birçok eylemi herkes&c...

bir hastalık olarak metafor

      betül yazıcıbir hastalık olarak metafor* hastalıkbu yazı kapsamında hastalığı tıbbî değil göstergesel olarak biçimlenmiş şekliyle ele alacağız. hastalık sadece “bir yetiyi ve onun işlevini körelten her şey ” olarak tanımlanan bir göstergedir.  metafor olarak hastalıktıp camiasında düşman ve istila gibi savaş veya askeri terimler bir metafor olarak yaygın kullanım alanı bulmuştur. kanserin vücudu istila eden ve her ne yolla olursa olsun mutlaka yenilmesi gereken bir düşman olarak görülmesini sağlayan bu retorik normal hücrelere de zarar veren yıkıcı kanser tedavilerinin kabul edilebilirliği ve uygulanması konusunda hekimlerin fikir birliğine varmasını kolaylaştırmakta, tartışı...

voıp ve türk telekom

      406 sayılı yasa kapsamında t.telekom a.ş. nin ses tekel hakkı ve inter net ortamında ses iletimi (voıp ) üzerine hukuki bir değerlendirme           telekomünikasyon alanında yaşanan hızlı gelişmeler bir yandan günlük hayatı kolaylaştırırken , diğer yandan daha önce karşılaşılmamış pek çok hukuki ve idari problemin doğmasına neden olmaktadır. bu problemlerin çözümlenmesinde yetki ve görev sahibi olan kişilerin , ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulama ve yorumlanmasında sık sık yanılgıya düştükleri , problemleri daha da işin içinden çıkılmaz hale getirdikleri bilinen gerçeklerdendir. bu durumda, konuyla ilgilenen biz uygulamacıların sorunların &cce...

1.hafta

t.c.cumhuriyet üniversitesiiktisadi ve idari bilimler fakültesiicra ve iflas hukuku ders notuav.resul çakmak**************************************************not: bu notların hazırlanmasında baki kuru/ramazan arslan/ejder yılmaz’ın yetkin yayınları icra-iflas hukuku kitabından ve aynı ismi taşıyan hakan pekcanıtez / muhammed özekes / meral sungurtekin / oğuz atalay hocalarımızın kitaplarından, mesleki sınavlara yönelik kitaplar ve soru bankaları ile yargıtay kararlarından istifade edilmiştir. size uygun en kısa-öz bilgi verilmek istenmiştir. gönlünüzde ki yere gelmeniz ve bu notların size katkı sağlaması ümidiyle başarılar dilerim… ************************************************devlet, toplumsal yaşamı düzenleyen kurall...

kadın hakları

kadın hakları · türkiye'de yasalar ve kadının insan hakları· anayasa· taleplerimiz: anayasa'nın 10. maddesi· medeni kanun· medeni kanunun kadın hakları ile ilgili bölümleri· mal rejimine ilişkin sorular ve cevapları· ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanun· 4320 sayılı kanun'un gerekçesi· 4320 sayılı kanun'un maddeleri· birleşmiş milletler ve kadının insan hakları· uluslararası karar ve sözleşmelerin işlevleri· pekin +5: kadın 2000 bm özel oturumu· pekin: bm dördüncü dünya kadın konferansı· kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi (cedaw)· kadına karşı her türlü ayrımcılığın ön...

türkiye cumhuriyeti devrim yasaları

türkiye cumhuriyeti devrim yasalar . içindekiler sunuş 7 bölüm ı 9 anayasal düzenlemeler 9 1. teşkilâtı esasiye kanunu 9 ankara'nın başkent yapılması hakkında büyük millet meclisi kararı 12 misak-ı milli (ulusal ant) 14 cumhuriyetin ilanı 16 2. teşkilatı esasiye kanunu ve değişiklikleri 20 istiklal madalyası kanunu ve eki 23 (anayasanın değişikliği hakkında kanun) 24 bölüm ıı 31 yasal düzenlemeler 31 hıyanet-i vataniye kanunu 31 hıyanet-i vataniye kanunu'nun tadili hk. kanun 32 takriri sükun kanunu 33 istanbul hükümetinin akdettiği anlaşma ve hakkında kanun 35 hafta tatili hakkında kanun 37 ulusal bayram ve genel tatiller hk. kanun 38 şer'iye ve evkaf ve erk&aci...

isimler sözlüğü - e-

eban: (ar.) er. - eban b. osman b. affan: hz. osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. cemel vakasında hz, aişe'ye refakat etmiştir. ebbedullah: (ar.) er. - allah ebedi eylesin, daim eylesin. ebecen: (tür.) er. - akıllı çocuk. ebed: (ar.). - sonu olmayan gelecek. - isim olarak kullanılmaz. eber: (ar.). - hayırlı, şerefli, faziletli. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır. ebher: (ar.) er. - en parlak. ebra: (ar.) er. 1. ürkme, kaçma. 2. birden bire ölme. ebrar: (ar.) er. 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı hayır sahibi, hz. ebu bekir, hz. ömer, hz. osman, hz. ali, hz. hasan, hz. hüseyin. ebru: (fars.) ka. 1. kaş. 2. bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalg...

kadın hakları

medeni kanun   erkeklerin evlilik kurumu içindeki üstünlüklerine son veren 4721 sayılı yeni medeni kanun türkiye büyük millet meclisi tarafından 22 kasım 2001’de kabul edildi. böylelikle, 1951 yılından beri süregelen medeni kanun’u değiştirme çabaları nihayet meyva vermiş, 1926 tarihli 743 sayılı medeni kanun, 75 yıl sonra değiştirilmiş oldu. 2000-2001 yıllarında kadın hareketi bu kanun değişikliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptı. 126 kadın grubunun toplantılar, basın, faks kampanyaları, açıklamalar, bildiriler, meclis ziyaretleri, birebir temaslar yoluyla türkiye’nin bütün bölgelerinde yürüttüğü etkinlikler kadınların aile içindeki yasal statüsünde (bazı eksiklikleri saklı kalmak kaydıyla) köklü değişiklikler yapan yeni medeni kanun ile sonucuna ulaşmıştır....

kemalizm sonrasında türk kadını

  kemalizm sonrasındatürk kadınıı(1923-1970)nurer uğurlu başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.   dizgi - yayımlayan:yeni gün haber ajansı basın ve yayıncılık a.ş.baskı: çağdaş matbaacılık ve yayıncılık ltd. şti.şubat 2000 dr. bernard caporalkemalizm sonrasındatürk kadınıı(1923-1970)çeviren dr. ercan eyüboğlucgazetesininokurlarına armağanıdır. içindekiler ikinci kitap ailede türk kadını 9ı. kırsal ailede kadın 13ıı. kentsel ailede kadın 601- metropollerde, kentlerde ve kasabalardaailesel yapılar ve kadının durumu 632- kentsel aile tipoloji denemesi ve çağdaş,geleneksel ve geçiş halindeki ailelerde kadının durumu 75a- çağdaş aile tipi 75b- geleneksel aile tipi 80c- geçiş halinde aile tipi 87ııı. sonuç 93   ...

zümer suresi tefsir

1- bu kitab'ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi allah katındadır. 2- ey muhammed! şüphesiz ki, kitab'ı sana hak olarak indirdik. o halde sen de dini allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. 3- iyi bil ki, halis din yalnız allah'ındır. o'ndan başka dostlar edinerek, "onlar bizi allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz " derler. doğrusu allah, ayrılığa düştükleri şeylerde hüküm verecektir. allah, yalancı, inkârcı insanı doğru yola iletmez. sure şu kesin gerçeği kesin bir biçimde ortaya koyarak başlıyor: "bu kitab'ın indirilmesi aziz ve hikmet sahibi allah'ın katındandır." kur'an'ı indirmeye gücü yeten aziz (allah); kur'an'ı nereye ve niçin indirdiğini çok iyi bilen ve bunu bir hikmet, bir takdir ve plan gereği olarak gönde...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !