× "

yazar olmak için hangi bölüm okunmalı

" arama sonuçları

hızlı okuma teknikleri hızlı okuma metot ve yöntemlerı hakkına b

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına u...

hızlı okuma teknikleri hızlı okuma metot ve yöntemlerı hakkına b

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına u...

edebi türler hangi zamanda ortaya çıkmıştır?

her edebî eserde, anlatılmak istenen bir mesaj vardır. bu mesaj yerine göre tarihî, dinî, ahlâkî, sosyal, ekonomik ve kültürel olabilir. edebî eserler, ele aldıkları konu ve içeriklere göre, farklı biçim ve tekniklere sahip olabilirler. bu teknikleri bilmeyenlerin edebiyat eseri yazamayacağı âşikardır. edebiyat eseri olaylara, insanlara ve eşyaya çok değişik anlamlar verebilir. bazen insanların bağlı olduğu zaman ve mekân kavramını da aşabilir. bu onun psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi bilim dallarının doğrudan ve açıklayıcı anlatımından farkını ortaya koyar. bütün bunlar, edebiyatta türler başlığı altında değerlendirilmesi gereken ana unsurlardır. edebî tür,...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.s. johnson araştırma nedir? bilimsel araştırmada izlenecek sıra kütüphanelerden yararlanma okuma ve not alma bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir? araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bili...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.s. johnson araştırma nedir? bilimsel araştırmada izlenecek sıra kütüphanelerden yararlanma okuma ve not alma bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir? araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bili...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.s. johnson araştırma nedir? bilimsel araştırmada izlenecek sıra kütüphanelerden yararlanma okuma ve not alma bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir? araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bili...

kompozisyon çalışmaları

kompozisyonda dikkat edilecek kurallar: 1. giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.2. gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir bulunabilir.böyle bir durumda yardımcı fikirler farklı paragraflara bölünecektir.paragraflar arası geçiş bir bağlantı cümlesi ile sağlanmalıdır.3. sonuç bölümünde;konu bir yargıya bağlanmalıdır,konumuzun özü ortaya çıkmalıdır.hiçbir şekilde bu bölümde açıklama...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar nelerdir ?

bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir? araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bilinmeyeni öğrenmek amacıyla yaptığı sistemli çalışmaların hepsi olarak tanımlanabilir. “bir araştırmanın değeri bilimsel olup olmayışıyla ölçülür. araştırmanın bilimsel olması için içindeki bilgilerin doğruluğ...

kompisizyon hakkında

kompozisyonda dikkat edilecek kurallar: 1. giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.2. gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir bulunabilir.böyle bir durumda yardımcı fikirler farklı paragraflara bölünecektir.paragraflar arası geçiş bir bağlantı cümlesi ile sağlanmalıdır.3. sonuç bölümünde;konu bir yargıya bağlanmalıdır,konumuzun özü ortaya çıkmalıdır.hiçbir şekilde bu bölümde açıkla...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar nelerdir

yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. s. johnson bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir?...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. s. johnson bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. ...

ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

bilindiği gibi yazılı kompozisyon türleri çok çeşitlidir ve her birinin yazılış tekniği farklıdır. bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının (makalenin, tebliğin...) ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. araştırma yazılarında düşünce ve araştırma ön plândadır. bu bölümde genel olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel yazıların hazırlanmasında nelere dikkat edileceği üzerinde durulmuştur. araştırma nedir? araştırma, insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bilinmeyeni öğrenmek amacıyla yaptığı sistemli çalışmaların hepsi olarak tanımlanabilir. “bir araştırmanın değeri bilimsel olup olmayışıyla ölçülür. araştırmanın bilimsel olması için içindeki bilgilerin doğruluğu, sonuçları...

kompozisyon bilgileri

kompozisyonda dikkat edilecek kurallar: 1. giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı. 2. gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir bulunabilir.böyle bir durumda yardımcı fikirler farklı paragraflara bölünecektir.paragraflar arası geçiş bir bağlantı cümlesi ile sağlanmalıdır. 3. sonuç bölümünde;konu bir yargıya bağlanmalıdır,konumuzun özü ortaya çıkmalıdır.hiçbir şekil...

hızlı okuma

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına uygun olarak kullanmıyor olmamızdır. zihnimizde herhangi bir hastalığın tedavisin...

kompozisyonda dikkat edilecek kurallar

kompozisyon kuralları  1. giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.2. gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir bulunabilir.böyle bir durumda yardımcı fikirler farklı paragraflara bölünecektir.paragraflar arası geçiş bir bağlantı cümlesi ile sağlanmalıdır.3. sonuç bölümünde;konu bir yargıya bağlanmalıdır,konumuzun özü ortaya çıkmalıdır.hiçbir şekilde bu bölümde açıklamalara giril...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !