× "

yenileşme ihtiyacının sebepleri

" arama sonuçları

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 9-16 biryay yayıncılık

    sayfa 9 osmanlı devleti’nin yükselme döneminde siyasî, sosyal yapısını tarih ansiklopedilerinden araştırınız. araştırma sonuçlarıyla ilgili bir sunum hazırlayınız. osmanlı devleti'nin sosyal yapısı: osmanlı devleti çok uluslu bir devletti. farklı dil, din ve ırktan meydana gelen bir toplum yapısı vardı. osmanlı devleti'nin siyasi yapısı: osmanlı devleti'nde halk, yönetenler ve yönetilenler diye ikiye ayrılıyordu. yönetenler: saray halkı, seyfiye(askerler), ilmiye, kalemiye (bürokratlar) olmak üzere dört gruptan oluşuyordu. yönetilenler: (reaya) köylü, şehirli, m&uum...

osmanlı tarihi ödevlerim ve rüyalar

  uranyum ve toryum elementleri ülkemizin hangi bölgelerinde bulunmaktadır  fizikte modelleme nedir nasıl yapılır atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları özet farklı ülkelerde yaşayan çocukların yaşam tarzlarından örnekler sosyal bilgiler dersinin yararları nelerdir uzayda ne tür olaylar yaşanmaktadır ergenlik döneminin sağlıklı geçirmenin yolları nelerdir insanların uzayla ilgili çözemedikleri olaylar karşısındaki tavırları insanların uzayla ilgili çözemedikleri anlayamadıkları olaylar karşısında nasıl bir tavrı olur insanların uzayla ilgili çözemedikleri olaylar karşısında nasıl bir tavr takınırlar k&o...

2012-2013 11.sınıf edebiyat yenileşme dönemi cevapları

  sayfa 9- hazırlık soruları: yenileşme ihtiyacının sebepleri: tanzimat ", düzenlemeler demektir. her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermana tanzimat fermanı; bu fermanın ilanıyla başlayan döneme de tanzimat dönemi denir. fermanın en dikkat çekici yanı, osmanlı devleti'nin, batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. böylece imparatorlukta hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır. tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, hemen hemen yaşamın her alanını kapsamıştır. tanzimat fermanı'nda, batılı anlamda bir düzene duyulan gereksinim a&cced...

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-ıı dersi konu özetleri

                atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-ıı dersi konu özetleri a-atatürk dönemi inkılapları (finalde ortalama 8 sekiz soru sorulacaktır)   ı-atatürk inkılabı ve hedefleri        atatürk inkılabının ve ilkelerinin temel amacı ve hedefi türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır.  türk inkılabının temel prensipleri; ulus egemenliğine dayanan devlet.,  tam bağımsız devlet,   dinin kullanılmadığı ve dinin gerçek değerine ulaştığı laik devlet., hukukun üstünlüğü ilkesine, insan halkarı ve  özgürlüklere dayalı demokratik dev...

uzak egitim

  uzaktan eğitim nedir? uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. bir başka tanıma göre uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak bir araçla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir. uzaktan eğitim için pek çok tanım vermek ve açıklama yapmak olanaklıdır. ancak ayrıntıya girmeden uzaktan eğitimi, ana özelliklerini sıralayarak şöyle özetleyebiliriz: * öğretim sürecinin çoğunluğunda öğrene...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !