× "

yeraltı sularının oluşturduğu şekiller

" arama sonuçları

lise 1 coğrafya tüm konular ders notları

  9. sınıf  ( lise 1. sınıf ) coğrafya tüm konular ders notları coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bılımlerı , bölümlerı ve özellıklerı tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir. coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan...

coğrafya

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı – konu anlatımı     9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , b**ümleri ve özellikleri tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kaps***** girmektedir. coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafy...

kayaçlar

kayaçlar

  erkabuğunun malzemesi taşlar ve özellikleri çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır. bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve  şekil bakımından çok farklı  olduğunu görürüz. bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir. örneğin bazı kayalar göl ve deniz  içerisinde çökelip oluşurken, bazıları  da magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmakt...

dış kuvvetler

akarsu aşındırması 1) kimyasal aşındırma: akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır. 2) mekanik aşındırma: akarsuların aşındırması daha çok mekanik yolla gerçekleşir. mekanik aşındırmada etkili olan faktörler 1) akarsu yatak eğimi, 2) akarsuyun akımı, 3) akarsuyun akış hızı, 4) akarsuyun yük miktarı, 5) akarsuyu yatağı çevresindeki bitki örtüsü, 6) akarsu yatağındaki kayaların özelliği, * akarsular aşındırma faaliyetini daha çok ağızdan kaynağa doğru geri aşındırma şeklinde gerçekleştirir. * denize dökülen bir akarsu yatağını en son deniz seviyesine kadar aşındırır. buna taban seviyesi (genel kaide seviyesi) denir...

taşlar (kayaçlar) ve özellikleri

taşlar (kayaçlar) ve özellikleri

taşlar ve özellikleriçeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir.kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır.bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve  şekil bakımından çok farklı  olduğunu görürüz. bu durum bize kayaların farklı  ortamlarda oluştuğunu gösterir. örneğin bazı kayalar göl ve deniz  içerisinde çökelip oluşurken, bazıları  da magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmaktadır.insanlar ilkçağlardan beri bu kayaları, kesici av aletleri, süs eşyaları, kap kacak ya ...

cografya

cografya

  topoğrafya ve kayaçlar   yerkabuğunun malzemesi   taşlar ve özellikleri çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddeleretaş ya da kayaç denir. kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır. bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve  şekil bakımından çok farklı  olduğunu görürüz. bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir. örneğin bazı kayalar göl ve deniz  içerisinde çökelip oluşurken, bazıları  da magmanın...

topoğrafya ve kayaçlar

  yerkabuğunun malzemesi   taşlar ve özellikleri çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddeleretaş ya da kayaç denir. kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır. bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve  şekil bakımından çok farklı  olduğunu görürüz. bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir. örneğin bazı kayalar göl ve deniz  içerisinde çökelip oluşurken, bazıları  da magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmaktadır....

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı – konu anlatımı

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , b**ümleri ve özellikleri tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kaps***** girmektedir. coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yü...

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı

9 .sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılıcoğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , b**ümleri ve özellikleritanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyioluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kaps***** girmektedir.coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. biraz önce yapılan açıklamadan da anlaşılacağına göre doğal or...

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı - konu anlatımı

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılıcoğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , b**ümleri ve özellikleritanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyioluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kaps***** girmektedir.coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. biraz önce yapılan açıklamadan da anlaşılacağına göre doğal ort...

coğrafya

9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı – konu anlatımı 9 ocak 2011 pazar , kategori: coğrafya allowtransparency="" frameborder="0" height="279" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_1" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,h=s&&s.handlers,h=h&&h[i],w=this.contentwindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstchild)){if(h.call){i+='.call';settimeout(h,0)}else if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" scrolling="no" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px" vspace="0" width="322">> 9.sınıf coğrafya tüm konuları ayrıntılı coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , b**ümler...

cografya konu anlatımı coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bil

tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.      coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. biraz önce yapılan açıklamada...

cografya konu anlatımı

coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri   tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.      coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu...

jeotermal sistemden yararlanma

jeotermal sistemlerden yararlanma; günümüzde, 3 km.’den az derinlikte, hazne kaya hacmi 5 km3’den fazla, sorun oluşturmayan (kabuklaşma, korozyon ) , yüksek sıcaklıkta (180◦c -200◦c) , yeterince geçirgen ve gözenekli kayalarda açılan kuyulardan elektrik üretimine yönelinmiştir.yeryüzünde bu koşullara uygun jeotermal alanlar enderdir.   jeotermal sistemlerin kullanma alanları; 180◦c ve yukarısı: başta elektrik üretimi olmak üzere, diğer tüm alanlarda kullanma olanakları. 180◦c-140◦c arası :bazı özel akışkanlar (freon, izobütan, organik maddeler) kullanarak elektrik üretimi, süt,salça gibi maddeleri buharlaştırma yolu ile konsantre etme,su ısısını amonyak yardımı ile soğurmak, kağıt sanayinde kullanmak,hidrojen sülfi...

jeotermal sitemlerden yararlanma

jeotermal sistemlerden yararlanma; günümüzde, 3 km.’den az derinlikte, hazne kaya hacmi 5 km3’den fazla, sorun oluşturmayan (kabuklaşma, korozyon ) , yüksek sıcaklıkta (180◦c -200◦c) , yeterince geçirgen ve gözenekli kayalarda açılan kuyulardan elektrik üretimine yönelinmiştir.yeryüzünde bu koşullara uygun jeotermal alanlar enderdir.   jeotermal sistemlerin kullanma alanları; 180◦c ve yukarısı: başta elektrik üretimi olmak üzere, diğer tüm alanlarda kullanma olanakları. 180◦c-140◦c arası :bazı özel akışkanlar (freon, izobütan, organik maddeler) kullanarak elektrik üretimi, süt,salça gibi maddeleri buharlaştırma yolu ile konsantre etme,su ısısını amony...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !