× "

yetimlerin camisi ilahisi dinle

" arama sonuçları

kur'an kadınlara ne getirdi

  kur'an kadınlara ne getirdi   kimi çevrelerde yaygın olan kanıya göre “islam’da kadının adı yok”tur. bu iddiaya bakarak islam’da kadının adının olduğunu, en başka “nisa” suresi diye özel olarak kadınlara sure ayrıldığını vs. savunup, islam’da kadına ne kadar çok önem verildiğini anlatacak değilim. bu gereğinden çok yapılıyor zaten. bu yazıda değinmek istediğim asıl konu kur’an’da kadın-erkek ilişkileri ile ilgili hükümlerin neredeyse tamamının “kadınların lehine erkeklerin aleyhine olduğunu” göstermektir. çünkü kur’an kendi “etkin tarihi” içinde okunduğunda kadınlarla ilgili her inen ayette bir hakkın...

"islam'da kadının adı yok" mu? - kur'an kadınlara ne get

"islam'da kadının adı yok" mu? /ihsan eliaçık kur'an kadınlara ne getirdi kimi çevrelerde yaygın olan kanıya göre “islam’da kadının adı yok”tur. bu iddiaya bakarak islam’da kadının adının olduğunu, en başka “nisa” suresi diye özel olarak kadınlara sure ayrıldığını vs. savunup, islam’da kadına ne kadar çok önem verildiğini anlatacak değilim. bu gereğinden çok yapılıyor zaten. bu yazıda değinmek istediğim asıl konu kur’an’da kadın-erkek ilişkileri ile ilgili hükümlerin neredeyse tamamının “kadınların lehine erkeklerin aleyhine olduğunu” göstermektir. çünkü kur’an kendi “etkin tarihi” içinde okundu...

yaşam, kadın ve din üzerine

"günlük anılar" ahmet say 1960'lı yılların başlarında (belki daha da öncesinde) dr. hikmet kıvılcımlı'nın muayenehanesi, cağaloğlu meydanı'nda, kapalıçarşı'ya giden yolun sağdaki hemen ilk binası olan üç katlı eski bir taş binanın girişindeydi. 1954'te gittiğim almanya'dan yeni dönmüştüm. ateşli bir genç sosyalist olarak önceki kuşağın deneyimli kadrolarıyla tanışmak istiyordum. o dönemde dünyada en uzun süre hapis yatanlar listesinin üst sıralarında yer alan (kendi deyişiyle 22 yıl zindanda yatırılmış) dr. hikmet'le tanışmak ve görüşlerini dinlemek için onun muayenehanesine gittim. bembeyaz olmuş gür saçlarıyla bu uzun boylu, g&...

istikrarlı ailenin çocuk terbiyesinde önemi

    dinbilimleri akademik araştırma dergisi ıı (2002), sayı: 3 1   nisâ sûresinde aileyle ilgili olarak yer alan âyetlerin istikrarlı bir aile kurumunun teşekkülü ve çocuğun eğitimi açısından tahlili doç. dr. şuayip özdemir∗ inönü üniversitesi ilahiyat fakültesi giriş aile, anne-baba ve çocuklardan meydana gelen, üyeleri arasında karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve birbirlerine ait olma duygusu bulunan ve ortak amaçları olan sosyal bir müessesedir. aile toplumun çekirdeği, en küçük bir numunesidir. sevgi, saygı, itimat ve birbirine bağlılık esaslarına göre varlığını devam ett...

topluma emanet; yetimler

muhterem müslümanlar! sosyal hayatın insanca ve arzulanan huzur ortamı içinde sürdürülebilmesi için bütün toplum katmanlarına belli bir sosyal ve ekonomik güvence sağlanmış olmalıdır. bu, adil devlet anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir. toplumun yakın ilgisine ve sağlayacağı bu sosyal güvenceye en çok muhtaç olanlar, şüphesiz ki yetimlerdir. baba ocağından ve sıcak bir aile yuvasından mahrum olan bu yavrular, toplumun birer emanetidirler. babanın ve ailenin rolünü yetimler açısından artık toplum üstlenmiştir. fiilen bir ailesi olduğu halde, çeşitli nedenlerle adeta sokağa terk edilen çocukları da yetim kavramı içinde değerlendirmek gerekir. değe...

toplumumuzdaki kanadı kırıklar: yetimler ve yoksullar

toplumumuzdaki kanadı kırıklar: yetimler ve yoksullar   cenâb-ı hak, insanı kâinâtın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. kendisine lutfedilen büyük bir salâhiyetle yaşayan insanın, hâlık’ına karşı ciddî bir kulluk şuuru ve ihsân duygusu içinde bulunması zarûrîdir.   islâm’ın rûh itibâriyle özü, îtikadda tevhîd; amelde ise edeb, istikâmet ve merhamettir. merhamet, îmânın ilk meyvesidir. ondan uzak bir gönül, ne müthiş bir hüsrânın girdabındadır. her hayrın başı olan besmele ve kur’ân-ı kerîm’in ilk sûresi olan fâtiha, allâh’ın rahmet ve merhametini ifâde eden “rahmân” ve “rahîm” isimleriyle başlar. peygamberler ve velîlerin hayatları da merhamet menkıbeleriyle doludur. zîrâ îmânın lezzet ve...

bakara

"onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler." bu açıklama herşeyi bilen ve herşeyin içyüzünden haberdar olan allah'tan gelen doğru bir tespittir. burada kötülüğe ve müslümanları dinlerinden koparmaya yönelik iğrenç bir ısrar açığa vuruluyor. bu ısrarlı çaba, islâm düşmanlarının sürekli hedefleri olmuştur. bu çaba nerede ve hangi zaman diliminde olursa olsun müslüman cemaatin düşmanlarının değişmez amacıdır. islâm'ın yeryüzündeki varlığı, bu dinin düşmanları, her dönemdeki islâm cemaatinin düşmanları için başlıbaşına bir kin ve korku kaynağı olmuştur. başlıbaşına islâm onları rahatsız ediyor, korkutuyor, kinlerini kabartıyor. islâm o kadar güçlü, o kadar sağlam bir dindir ki, bütün batı taraftarları ondan korkuyor, bütün haydut...

nisa (1-6)

                                  en-nis diyanet / elmalılı hicretten sonra medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "nisâ" kadınlar demektir. bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "nisâ" denmiştir. süleyman ateş büyük kısmı kadın haklarından söz ettiği için bu adı almış olan sûre, medine'de, hicretin 3-5. yılları arasında, ahzâb sûresinden sonra inmiştir. 176 âyettir. mushaf'ta 4, inişte 98. sûredir. abdullah parlıyan bu sûrede aile hayatının düzenini sağlayan dengeli, eşit, adil kanunlar bildirilir. miras paylaşı...

2- bakara sÛresi -3-

189. sana hilâlleri sorarlar. de ki: o insanların faydası için ve bir de hacc için vakit ölçüleridir. birr (iyilik ve tâat), evlere arkalarından gelmeniz değildir. fakat birr takvaya erenindir. evlere kapılarından gelin. allah 'tan takva üzere olun ki felaha eresiniz.muâz ibn cebel, efendimiz (sa)' gelip "ey allah'ın elçisi, şu yahudiler bi­ze gelip hep hilâlleri soruyorlar (onlara ne cevap verelim?)" dedi de allah tealâ bu âyeti indirdi. katâde yahudilerin sorularını bizzat hz. peygamber (sa)'e yö­neltip: "allah bu hilâlleri niçin yaratmış?" diye sorduklarını belirtir. [178]kelbî ise ansardan iki kişinin sorusu üzerine nazil olduğunu şöyle anlatır: bu âyet muâz ibn cebel ve sa'lebe ibn aneme (ibn adiyy el-hazrecî. iki aka­be biatında da bulunmuş, bedr'e...

nikahla ilgili birkaç mesele

  nikahla ilgili birkaç mesele insan için cemiyet,cemiyet için de aile ne kadar önemli ise hak din'in en son ve en kâmil tebliğcisi ve uygulayıcısı fahr-i kâinat (s.a.) efendimiz de aileye o kadar önem ve değer vermiştir. çünkü o'nun tebliğ ve tatbik ettiği dininvâzı'ı ile kâinatın yaratıcısı birdir; vahid, ehad, hakîm ve alîm olan allah'ıniki eseri (din ve insan) arasında çelişkinin bulunmaması, birinin diğerine elbise ile vücut gibi uyması tabiidir. fıkıhta yer alan nikah akdi ile ilgili hükümleri ikiye ayırmak gerekir: 1. tabîî ve devamlı olan duruma, şartlara uygun, onlar göz önüne alınarak konmuş hükümler. 2. olağan dışı, istisnai, zaruret icabı olup devamı bu şartların devamına bağlı bulunan hükümler. biz bunlardan birncisi ile ilgili hükümleriş, kuralları sis...

islam ailesi 2

  islam ailesiprof.dr. hayreddin karaman   evlenmenin din, ahlâk, hukuk, aile ve cemiyetle ilgili yönleri, etkileri, sonuçları vardır. evlenme akdi, yalnızca cinsel ilişkiyi caiz kılmaz, bunun yanında taraflara birçok haklar ve ödevler de yükler. mü'minlerin eşleri dışında kalan ana baba, büyükler, kardeşler ve diğer hısımlara karşı da hukuk ve ahlâk alanına giren ödevleri vardır. ana babaya haber vermeden, onların rızasını almadan evlenen gençler ana babayı derinden üzmüş ve kırmış olmaktadırlar. bu kırgınlıklar bazen hayat boyu sürmekte, aile ilişkileri temelden sarsılmaktadır. bu konu kendisine sorulan hocalar, dar açıdan (yalnızca evlenme akdinin unsurları yönünden) bakarak caiz derken, işe bir de evlilik hukuku, aile ilişkileri ve ahlâk açısından bakmalı, kendi kız...

islam ailesi 2

islam ailesiprof.dr. hayreddin karaman   evlenmenin din, ahlâk, hukuk, aile ve cemiyetle ilgili yönleri, etkileri, sonuçları vardır. evlenme akdi, yalnızca cinsel ilişkiyi caiz kılmaz, bunun yanında taraflara birçok haklar ve ödevler de yükler. mü'minlerin eşleri dışında kalan ana baba, büyükler, kardeşler ve diğer hısımlara karşı da hukuk ve ahlâk alanına giren ödevleri vardır. ana babaya haber vermeden, onların rızasını almadan evlenen gençler ana babayı derinden üzmüş ve kırmış olmaktadırlar. bu kırgınlıklar bazen hayat boyu sürmekte, aile ilişkileri temelden sarsılmaktadır. bu konu kendisine sorulan hocalar, dar açıdan (yalnızca evlenme akdinin unsurları yönünden) bakarak caiz derken, işe bir de evlilik hukuku, aile ilişkileri ve ahlâk açısından bakmalı, kendi kızları ve oğ...

toplumumuzdaki kanadı kırıklar

. toplumumuzdaki kanadı kırıklar: yetimler ve yoksullar   cenâb-ı hak, insanı kâinâtın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. kendisine lutfedilen büyük bir salâhiyetle yaşayan insanın, hâlık’ına karşı ciddî bir kulluk şuuru ve ihsân duygusu içinde bulunması zarûrîdir.   islâm’ın rûh itibâriyle özü, îtikadda tevhîd; amelde ise edeb, istikâmet ve merhamettir. merhamet, îmânın ilk meyvesidir. ondan uzak bir gönül, ne müthiş bir hüsrânın girdabındadır. her hayrın başı olan besmele ve kur’ân-ı kerîm’in ilk sûresi olan fâtiha, allâh’ın rahmet ve merhametini ifâde eden “rahmân” ve “rahîm” isimleriyle başlar. peygamberler ve velîlerin hayatları da merhamet menkıbeleriyle dol...

toplumumuzdaki kolu kırıklar (bu yazıyı sabırla okuyun)

. toplumumuzdaki kanadı kırıklar: yetimler ve yoksullar   cenâb-ı hak, insanı kâinâtın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. kendisine lutfedilen büyük bir salâhiyetle yaşayan insanın, hâlık’ına karşı ciddî bir kulluk şuuru ve ihsân duygusu içinde bulunması zarûrîdir.   islâm’ın rûh itibâriyle özü, îtikadda tevhîd; amelde ise edeb, istikâmet ve merhamettir. merhamet, îmânın ilk meyvesidir. ondan uzak bir gönül, ne müthiş bir hüsrânın girdabındadır. her hayrın başı olan besmele ve kur’ân-ı kerîm’in ilk sûresi olan fâtiha, allâh’ın rahmet ve merhametini ifâde eden “rahmân” ve “rahîm” isimleriyle başlar. peygamberler ve velîlerin hayatları da merhamet menkıbeleriyle dol...

yetimler topluma birer emanettir

yetimler topluma birer emanettir muhterem müslümanlar!sosyal hayatın insanca ve arzulanan huzur ortamı içinde sürdürülebilmesi için bütün toplum katmanlarına belli bir sosyal ve ekonomik güvence sağlanmış olmalıdır. bu, adil devlet anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir.toplumun yakın ilgisine ve sağlayacağı bu sosyal güvenceye en çok muhtaç olanlar, şüphesiz ki yetimlerdir. baba ocağından ve sıcak bir aile yuvasından mahrum olan bu yavrular, toplumun birer emanetidirler. babanın ve ailenin rolünü yetimler açısından artık toplum üstlenmiştir. fiilen bir ailesi olduğu halde, çeşitli nedenlerle adeta sokağa terk edilen çocukları da yetim kavramı içinde değerlendirmek gerekir.değerli mü'minler!yüce dinimiz islam, yetimlerin, ruhen, bedenen ve ekonomik olarak sağlıklı bir ortamda ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !