× "

yoğaltım malzemeleri

" arama sonuçları

millÎ eğitim bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları yönetme

mill&ıcirc; eğitim bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliği resmî gazete : 29.5.1995/22297 tebliğler dergisi : 3.7.1995/2434 birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – (değişik: 17.3.2004/25405 rg) bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile diğer kitap ve eğitim araçlarının türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, ilânı, seçimi, yayımlanması, dağıtımı ve ders ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !