× "

yorulmak ile ilgili sözler

" arama sonuçları

a harfi ile başlayan deyimler

-a- aba altından değnek göstermek:sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.” abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: “tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun” anlamında kullanılır. abayı yakmak: gönül verip âşık olmak, tutulmak.”türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu.” abbas yolcu: 1. yola çıkmaya kesin kararlı.”abbas yolcu! daha fazla oyalamayın.” 2. ölmek üzere (olan). “komaya girdi, abbas yolcu mu ne?” abesle iştigal etmek: yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.&rd...

b harfi ile başlayan deyimler

-b- baba adam:ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi." babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde." babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır. baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı." babasının hayrına (mı?): hiçb...

k harfi ile başlayan deyimler

 -k- kabak (birinin) başına (başında) patlamak:birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak. kabak tadı vermek: bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı." kabına sığmamak: sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. kabir azabı çekmek: çok sıkılmak, eziyet çekmek."kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz." kabuğuna çekilmek: tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi." kaçın kur`ası: aldatılması g...

10 kasım atatürkü anma günü ile ilgili şiir

10 kasım ile ilgili şiir, 10 kasım ile ilgili şiirler, 10 kasım şiirleri, 10 kasım atatürkü anma haftası şiirleri,10 kasım atatürkü anma günü şiirleri, 10 kasım atatürkü anma günü ile ilgili şiir, 10 kasım ile ilgili şiir kısa, 10 kasım ile ilgili kısa şiirler mustafa kemal'e giden yol karşıda bir ışık, bir ümit yolu kollarımı yarına güvenle açacağım, karşıda bir ışık, bir ümit yolu bırakın, mustafa kemal'e varacağım. ellerimi uzatıyorum, daha ötede son duraktan biraz daha ötede gücümün kuvvetimin kesildiği yerde karşıda mustafa kemal'i görüyorum; gün geçer devir değişir en olmaz istekler biter, bir ses bırakmaz kişiyi yeri...

10 kasım ile ilgili şiirler

  10 kasım şiir mustafa kemal'i düşünüyorum mustafa kemal'i düşünüyorum; yeleleri alevden al bir ata binmiş aşıyor yüce dağları, engin denizleri, altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri... mustafa kemal'i düşünüyorum; yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği arkasından dağ dağ ordular geliyor her askeri mustafa kemal gibi. mustafa kemal'i düşünüyorum; gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere... mustafa kemal'i düşünüyorum; &...

10 kasım ile ilgili şiirler

  10 kasım şiir mustafa kemal'i düşünüyorum mustafa kemal'i düşünüyorum; yeleleri alevden al bir ata binmiş aşıyor yüce dağları, engin denizleri, altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri... mustafa kemal'i düşünüyorum; yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği arkasından dağ dağ ordular geliyor her askeri mustafa kemal gibi. mustafa kemal'i düşünüyorum; gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere... mustafa kemal'i düşünüyorum; &...

atamla ilgili dünyadan sözler

atatürk sözleri, dünyanın atatürk'le ilgili söylediği sözler atatürk ile ilgili en güzel sözler beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter. hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. cumhuriyeti biz kurduk, fakat sizler yaşatacaksınız. her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. öğrenciye her ne yaşta olursa olsun geleceğin büyüğü gözü ile bakmalı ve öyle davranılmalıdır. okul genç kafalara, insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir. dünyanın atatürk'le ilgili sözleri...

atatürk ile ilgili şiirler

atatürk ile ilgili şiirler

10 kasım türküsü atatürk! anıtkabir devrimlerini söyler, bozkır ovalarına, erciyes'e ağrı'ya, ulusun egemen olduğunu özgür olduğunu haykıracağım haykıracağım işte, senin sustuğunca! yolunda yürüyeceğim atatürk; ana baba oğul kız, dere tepe bucak köy, yeryüzü yaşamalarımla değil oralarda, senin gittigince! atatürk, taşıyacağım çanakkale'de, sakarya'da, çankaya'da, al al, senin taşıdığını; yurdun gök ülküsü dalgalanırken, senin bayrağını yücelteceğim. senin çıktığınca. f. hüsnü dağlarca atatürk sen atatürk'ü tanımazsın çocuğum ne insandı o, ne insandı. izmir'...

atatürk'ün sözleri, atatürk'ten sözler, atatürk'ün ö

herdembilgi a.ş    yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? yorulmamak olur mu? elbette yorulacaksınız. benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. sizler, yani yeni türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. -------------------------------------------------------------------------------- çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. z...

atatürk'ün söylediği sözler nerde ne zaman söyledi tarihleri

harf inkılabı « … çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, ancak çok lüzumlu bir iş daha vardır. yeni türk harflerini çabuk öğrenmelidir. vatandaşa kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz… » 9/10. 08. 1928, yeni yazı inkılabı hakkında. « … bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni türk harfleriyle kendini gösterecektir; asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz… » 9/10. 08. 1928, istanbul sarayburnu parkı, türk yazı inkılâbı hakkında ...

10 kasım ile ilgili şiir ve türküler

10 kasım türküsü atatürk! anıtkabir devrimlerini söyler, bozkır ovalarına, erciyes'e ağrı'ya, ulusun egemen olduğunu özgür olduğunu haykıracağım haykıracağım işte, senin sustuğunca! yolunda yürüyeceğim atatürk; ana baba oğul kız, dere tepe bucak köy, yeryüzü yaşamalarımla değil oralarda, senin gittigince! atatürk, taşıyacağım çanakkale'de, sakarya'da, çankaya'da, al al, senin taşıdığını; yurdun gök ülküsü dalgalanırken, senin bayrağını yücelteceğim. senin çıktığınca. f. hüsnü dağlarca ////////////////////////////////////////////// atatürk sen atatürk'&uum...

atatürk'ün sözleri, atatürk'ten sözler, atatürk'ün s

yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? yorulmamak olur mu? elbette yorulacaksınız. benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. sizler, yani yeni türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.--------------------------------------------------------------------------------çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her ...

atatürk'ün söylediği tüm sözler

adalet «adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.» 1920. «zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.» kuralı adlî politikamızın temelidir. 1922. adliye « en yeni kanunlarla donanmış olan adliyemizin basireti ve adaleti uygulamak için gösterdiği dikkat milletin huzur ve nizamını korumağa kâfi ve muktedirdir.» 01.11.1929, t.b.m.m. 3. dönem 3.toplanma yılını açarken. « adliyemizin emin olduğumuz yüksek gücü sayesindedir ki, cumhuriyet, kaçınılmaz gelişimi takip edebilecek ve türlü şekil ve türdeki tecavüzlere karşı vatandaşın hukukunu ve memleketin düzenini koruyabilecektir.» 01. 11. 1...

atatürk'ün söylediği sözler nerde ne zaman söyledi tarihleri

harf inkılabı« … çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, ancak çok lüzumlu bir iş daha vardır. yeni türk harflerini çabuk öğrenmelidir. vatandaşa kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz… »9/10. 08. 1928, yeni yazı inkılabı hakkında.« … bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni türk harfleriyle kendini gösterecektir; asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz… »9/10. 08. 1928, istanbul sarayburnu parkı, türk yazı inkılâbı hakkında konuşma.« az zama...

atatürk'ün söylediği sözler<< atatürk diyorki<<k

ahlaktehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.samimiyetin lisanı yoktur. samimiyet sözlerle açıklanamaz. o, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !