× "

yunus emrenin hayatı ve eserleri

" arama sonuçları
yunus emrenin hayatı kısaca özet, yunus emre hakkında bilgiler,

yunus emrenin hayatı kısaca özet, yunus emre hakkında bilgiler,

yunus emrehakkında bilgiler sınırlı düzeydedir. nerde doğduğu bilinmiyor. 13. yüzyılın ortalarında moğal istilası ve selçuklu devleti’nin yıkıldığı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. bu dönemin sarsıntı ve acıları yunus‘un eserlerinde derin izler bıraktı. babasının adı ismail. medrese eğitimi gördü. arapça ve farsça öğrendi. iran ve yunan mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. hacı bektaş ya da sinan ata’nın halifesi taptuk emre’nin dergahında hizmet etti. taptuk emre’nin düşüncelerini yaymak için anadolu’yu dolaştı. eskişehir sarıköy, manisa buna ve emreköy, erzurum dutçu köyü, ısparta keçiborlu ve karaman’da adına yapıl...

yunus emre'nin hayatı ve şiirleri

yunus emre ismail hacının torunudur ve karaman’da h:638/m:1240 yılında dünyaya gelmiştir. doğum ve vefat tarihlerin tam olarak bilinmemekle birlikte bu tarihler tahmini olarak yazdığı kitap olan risüaletünnushıyye’ den çıkarılmaktadır.yunus emre’nin dedesi ismail hacı horasan’dan anadolu’ya göç etmiş ve karaman oğullarından halen karaman’a 29 km. uzaklıkta bulunan eski yerde geniş bir arazi satın aldığını başbakanlık arşivlerindeki yavuz sultan selim il yazıcı defterinden öğreniyoruz. bulunan belgedeki isimler az değişikle halen günümüzde kullanmaktadır. karaman oğulları beyliğini seçmelerinde onlarla olan akrabalık bağlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. ismail hacı topluluğu horasan&rs...

yunus emre'nin hayatı

hayatı hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen yunus emre, anadolu selçuklu devleti'nin dağılmaya ve anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük türk beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yüzyıl ortalarından osmanlı beyliği'nin kurulmaya başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğinde orta anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. yunus emre, uzun bir süre hacı bektaş-ı veli dergahında çile doldurmuş ve dergaha hizmet etmiştir. yunus'un yaşadığı yıllar, anadolu türklüğünün moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır.13. yy'ın ikinci...

yunus emrenin hayatı ve eserleri

yunus emre ismail hacının torunudur ve karaman’da h:638/m:1240 yılında dünyaya gelmiştir. doğum ve vefat tarihlerin tam olarak bilinmemekle birlikte bu tarihler tahmini olarak yazdığı kitap olan risüaletünnushıyye’ den çıkarılmaktadır.yunus emre’nin dedesi ismail hacı horasan’dan anadolu’ya göç etmiş ve karaman oğullarından halen karaman’a 29 km. uzaklıkta bulunan eski yerde geniş bir arazi satın aldığını başbakanlık arşivlerindeki yavuz sultan selim il yazıcı defterinden öğreniyoruz. bulunan belgedeki isimler az değişikle halen günümüzde kullanmaktadır. karaman oğulları beyliğini seçmelerinde onlarla olan akrabalık bağlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. ismail hacı topluluğu horasan&rs...

9.sınıf türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları

sayfa 4:anlama yorumlama resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim sayfa 5 ölçme değerlendirme 1-) *d *y 2-) dil 3-)e 4-)b sayfa 8 ölçme değerlendirme 1-)*y *d 2-) psikoloji-tıp 3-)d sayfa 11 ölçme değerlendirme 1-)*d *d 2-)nesne ya da canlı varlıktır. 3-)d sayfa 12-13 1)kazak için ip,tığ veya şişe ihtiyacımız vardır.tabi en önemlisi bir matif örneğine ihtiyaç duyarız 3)balık tutmak en mantıklısı olur.diğerleriyle mantıksal yönden uyuşmaz 4)şiirde herşey anlatılmış fakat gerçek anlamlarıyla değil.başka bir anlamla anlatılmıştır sf 14 anlama yorumlama 2-yarın batıdan yağışlı bir hava gelecek---yağışlı hava yarın batıdan ...

9.sınıf edebiyat kitabı sorularının cevapları

sayfa 4:anlama yorumlama resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim sayfa 5 **çme değerlendirme 1-) *d *y 2-) dil 3-)e 4-)b sayfa 8 **çme değerlendirme 1-)*y *d 2-) psikoloji-tıp 3-)d sayfa 11 **çme değerlendirme 1-)*d *d 2-)nesne ya da canlı varlıktır. 3-)d sayfa 12-13 1)kazak için ip,tığ veya şişe ihtiyacımız vardır.tabi en önemlisi bir matif örneğine ihtiyaç duyarız 3)balık tutmak en mantıklısı olur.diğerleriyle mantıksal yönden uyuşmaz 4)şiirde herşey anlatılmış fakat gerçek anlamlarıyla değil.başka bir anlamla anlatılmıştır sf 14 anlama yorumlama 2-yarın batıdan yağışlı bir hava gelecek---yağışlı hava yarın batıdan gelecek---batıdan ...

yunus emre’nin hayatı, eserleri / kitapları, edebi kişiliği

yunus emre (1238 -1320) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve anadolu da türkçe şiirin öncüsü olan bir şair ve mutasavvıftır, yaşamına ilişkin belgeler sınırlıdır. medrese eğitimi gördüğü, arapça ve farsça bildiği, iran ve yunan mitolojisi ile tasavvuf ve tarihi incelediği sanılıyor. vahdet-i vücut (varlık birliği) öğretisine ulaşan bir tasavvuf yorumunu benimsemiştir.   gerçeğe, tanrı'ya, evrensele, her şeyin özüne varmak için ''şeriat-tarikat-marifet-hakikat'' olmak üzere dört bilgi düzeyi yöntem ayırt eder. tasavvuf felsefesi ve görüşleri daha çok bektaşilere yakındır. şeyhi taptuk emre sinan ata'nın ardılıdır, hacı b...

yunus emrenin hayatı ve eserleri

yunus emre ismail hacının torunudur ve karaman’da h:638/m:1240 yılında dünyaya gelmiştir. doğum ve vefat tarihlerin tam olarak bilinmemekle birlikte bu tarihler tahmini olarak yazdığı kitap olan risüaletünnushıyye’ den çıkarılmaktadır.yunus emre’nin dedesi ismail hacı horasan’dan anadolu’ya göç etmiş ve karaman oğullarından halen karaman’a 29 km. uzaklıkta bulunan eski yerde geniş bir arazi satın aldığını başbakanlık arşivlerindeki yavuz sultan selim il yazıcı defterinden öğreniyoruz. bulunan belgedeki isimler az değişikle halen günümüzde kullanmaktadır. karaman oğulları beyliğini seçmelerinde onlarla olan akrabalık bağlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. ismail hacı topluluğu horas...

yunus emre ve hayatı

yunus emre tarihî hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen yûnus emre, anadolu selçuklu devleti'nin dağılmaya ve anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük türk beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından osmanlı beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde orta anadolu havzasında doğup yaşamış bir türkmen hocası, şair bir erendir.yunus emre uzun bir süre hacı bektaş-ı velî dergahında çile doldurmuş ve dergaha hizmet etmiştir. yûnus'un yaşadığı yıllar, anadolu türklüğünün moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla p...

yunus emre

13. yüzyılda sakarya çevresinde yaşadığı sanı­lan yunus’un hayatı ve kişiliğine ilişkin bilgiler kısıtlıdır. yunus emre‘ye ait bilgiler, şiirlerinden ve onunla ilgili olarak sonradan yazılan kitaplardan sağlanmıştır. şiirlerinden; medrese eğitimi gördüğü, bektaşi tarikatına bağlı olduğu, şeyhinin de taptuk emre olduğu anlaşılıyor. bağlandığı tarikatın düşüncelerini yaymak için, gurbete çıkan dervişler geleneğine uygun olarak anadolu’yu yöre yöre dolaşmıştır. önemli şiirlerini 14.yüzyılda yazdığından 14.yüzyıl sanatçısı olarak da kabul edilen yunus emre şiirlerinde hem heceyi hem de aruzu kullan­mıştır. divan düzenleyecek, mesnevi hazırlayacak düzeyde bu kültürün içinde olmakla birlikte halka dönük yüzünü hep korumuştur. şiirlerinde tasavvufi tanrı sevgisiyle birlikte hoş­görü, barış, kar...

lise 1 edebiyat tüm cevaplar, edebiyat kitabı 9. sınıf tüm cevap

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, tüm kitabın cevapları, sayfa 215'e kadar, kitbın başından sonuna kadar, lise 1 edebiyat kitabının tüm cevapları   sayfa 4-5-7anlama yorumlama: 1-tiyatro,mimari,müzik,resim3)-mermerden mutfak tezgahı yapan ustadır işinde uzmanlaşmışdır zanaatkar dır mermeri heykele dönüştüren ise sanatcıdır.sanatçı tüm içtenligiyle hareket eder.4)-sanaçı herkesin göremedigini görür bu ndenle sokaga tekrar hayat vermiştir.5)-yüksek uygarlıklara çagdaş modern uygarlıklara sahib olmamızın kültürde ileri gidilmesinin sebebi sanattır. sayfa 5 ölçme değerlendirme 1-)d,y2-)dil3-)e4-)b sayfa 8 1-)y,d2-) psikoloji-tıp3-)d sayfa 111) y , d2)boşluk doldurma : sistem3)d şıkkı sayfa 141)d,y 2)………………………..cümleler topluluğuna metin denir.. 3)a 4)öğretici metinler bi...

yunus emre

tasavvuf ehli ve halk şâiri. hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur. şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkelerde de alâka uyandırmış bulunan müstesnâ bir şahsiyettir. 80 sene kadar yaşadığı, eskişehir’in mihalıçcık kazâsına bağlı yûnus emre köyünde, 1320 (h.720) senesinde vefât ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. vefâtı için başka târihler ve başka yerler de bildirilmektedir.çocukluğu hakkında bilgi olmayan yûnus emre, bir işâret üzerine genç yaşta tapduk emre’nin yanına gitti. otuz seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. hattâ...

yunus emre

tasavvuf ehli ve halk şâiri. hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur. şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkelerde de alâka uyandırmış bulunan müstesnâ bir şahsiyettir. 80 sene kadar yaşadığı, eskişehir’in mihalıçcık kazâsına bağlı yûnus emre köyünde, 1320 (h.720) senesinde vefât ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. vefâtı için başka târihler ve başka yerler de bildirilmektedir.çocukluğu hakkında bilgi olmayan yûnus emre, bir işâret üzerine genç yaşta tapduk emre’nin yanına gitti. otuz seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. hattâ...

ödev

almanca | anne-baba eğitimi | arkeoloji | astronomi | basın yayın | bilgisayar | bilim | biyoloji çevre bilimleri | coğrafya | dış ticaret | dizayn | eczacılık | eğitim | ekonometri | ekonomi | elektroteknik endüstri | felsefe | fen bilgisi | fizik | fransızca | gemi | genel kültür | gıda | halkla ilişkiler hayat dersleri | hukuk | iktisat | işletme | ilahiyat - din kültürü | iletişim ve gazetecilik | ingilizce inşaat | istatistik | jeofizik | jeoloji | kamu yönetimi | kimya | kişisel gelişim | maden | makine | maliye matematik | metal | mimarlık | muhasebe | müzik | orman bilimleri | otelcilik | pazarlama | pedagoji | psikoloji radyo televizyonculuk | rehberlik | resim | sağlık | sanat | şehir planlama | siyasal bilimler | sosyal bilgiler sosyal bilimler | sosyoloji | spor...

yunus emrenin hayatı

    yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. kimi kaynaklarda anadolu'ya doğu'dan gelen türk oymaklarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir. 1320 dolaylarında eskişehir'de öldüğü söylenir. batı anadolu'nun birkaç yöresinde 'yunus emre' adını taşıyan ve onunla ilgili görüldüğünden 'makam' adı verilen yer vardır. yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı divan ölümünden yetmiş yıl sonra düzenlenmiştir. anadolu'da 'yunus emre' adını taşıyan ve yunus emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !