× "

yunus peygamberin duası

" arama sonuçları
ismi (ism-i) azam duası

ismi (ism-i) azam duası

ismi (ism-i) azam duası ismi azam,ismi azam duası,ismi azam duası arapça,ismi azam duası türkçe,ismi azam anlamı,ismi azam ne demek,ism-iazam duası oku,ism-i azam duası arapça lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedias semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm. dua kitaplarında “cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur.” denilmektedir. diğer ism-i azam duaları bismillâhirrahmânirrahîm allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ...

hz.yunus peygamberin sıkıntıdan kurtulmak için ettiği dua-2

hz.yunus peygamberin sıkıntıdan kurtulmak için ettiği dua-2

  hz.yunus'un duası-2     yunus peygamberin duası,dilekleri gerçekleştiren dua hz. yunus'un (a.s) balığın karnındayken yaptığı dua (allâhümme yâ rabbî yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bedî'as-semâvâti ve'l-ardı yâ ze'l-celâli vel-ikrâm yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min'ez-zâlimîn). manası: "allahım! ey rabbim! hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! ey ikram ve celal sahibi! ey kendinden başka ilah olmayan! seni teşbih ederim. ben nefsine zulmedenlerden oldum." demekdir. ...

hz.yunus peygamberin sıkıntıdan kurtulmak için ettiği dua

hz.yunus peygamberin sıkıntıdan kurtulmak için ettiği dua

hz.yunus peygamberin sıkıntıdan kurtulmak için ettiği dua   - hz.yunus'u balık yuttuğu anda okuduğu dua okunuşu: ''lâ ilâhe illâ ente sūbhâneke innî kūntū minazzâlimiyn'' manası: ''allâh'ım! senden başka hiçbir ilâh (ibâdet edilecek mâbüd) yoktur. seni bütün noksanlıklardan uzak tutar, tenzih ederim. gerçekten ben,haksızlık edenlerden (zâlimlerden) oldum.'' demektir. hz yunus peygamberi balık yuttuğu zaman,balığın karnında, o karanlık ve sıkıntılar içinde yunus (a.s.),bu duası ile allah 'a yalvarmış ve o sıkıntıdan kurtul...

hz.huseyn.arefe duası

hz.huseyn.arefe duası

  hz.hüseyin'in arefe duası   galib esedi"nin bişr ve beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: arefe günü -arafet"ta- imam hüseyin"in (r.a) huzurundaydık; imam, ailesi, çocukları ve izleyicilerinden bir grup beraberinde olduğu halde çadırından gayet huşu ve vakarla dışarı çı hamd allah"a mahsustur; öyle bir zattır ki o"nun hükmünü geri çeviren, verdiğini engelleyen olmaz. hiçbir zanaatçının yaptığı o"nun yaptığı şey gibi değildir. o"dur büyük cömerttir. her çeşit mahluk yarattı. hikmetiyle yarattıklarını sağlam kıldı. hiç b...

yunus peygamberin duası

yûnus peygamberin duası «zünnûn’u da hatırla. hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. derken karanlıklar içinde, “senden başka hiçbir ilah yoktur. seni eksikliklerden uzak tutarım. ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti. biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. işte biz mü’minleri böyle kurtarırız.» (enbiya sûresi, 87-88) zünnûn, "balık sahibi" demektir. burada hz. yûnus'u ifade etmektedir. kurân'da onunla ilgili bahsedilen kıssanın özeti şudur: hz. yûnus'un kavmi, allah'ın davetine kulaklarını tıkarlar. buna kızan hz. yûn...

ism_i azam duası

  ism-i a’zam, kur’an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki: (ism-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [i.mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a] (ism-i a’zam şu üç surededir: bekara, âl-i imrân ve tâhâ.) [i.mace]peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allahü te&ac...

ism-i azam duası

ism-i azam duası ism-i a’zam, kur’an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki: (ism-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [i.mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a] (ism-i a’zam şu üç surededir: bekara, âl-i imrân ve tâhâ.) [i.mace]peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allahü ...

hz. hüseyinin arafat duası

arafat duasi-arafat duasi nedir-hz hüseyinin dualari arafat dağının sol tarafında durarak yüzünü kabe'ye çevirdi ve yiyecek isteyen bir sail gibi ellerini yüzünün hizasına kaldırarak şu duayı okumayan başladı: galib esedi'nin bişr ve beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: arefe günü -arafat'ta- imam hüseyin'in (a.s) huzurundaydık; imam, ailesi, çocukları ve izleyicilerinden bir grup beraberinde olduğu halde çadırından gayet huşu ve vakarla dışarı çıkıp arafat dağının sol tarafında durarak yüzünü kabe'ye çevirdi ve yiyecek isteyen bir sail gibi ellerini yüzünün hizasına kaldırarak şu duayı okumayan başladı: ...

yunus suresi safvetü't tefasir 1.sayfa

yunus suresi mekke'de inmiştir. 109 âyettir. sureyi takdim yûnus sûresi; allah'a, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra di­rilmeye ve cezaya inanma gibi temel islâmî inançlara ağırlık veren mckkî sûrelerdendir. bu sûre semavî kitaplara, özellikle indirilmiş kitapların so­nuncusu ve asırlarca ebedî mucize olan kur'an-ı kerim'e iman etmeye yöneltmek özelliğiyle temayüz eder. bu mübarek sûre başlangıçla rasul'den ve risaletten bahseder. pey­gamber göndermenin, öncekiler hakkında da, sonrakiler hakkında da allah'ın bir sünneti olduğunu, allah'ın, peygamber göndermediği hiç...

yunus suresi mevdudi tefsiri 3.sayfa

zulmetmez" zira o, onlara işitecek kulaklar, görecek gözler, hissedip, akledecek kalbler vermiştir; hak ile batıl; doğru ile yanlışın arasını ayırmalarını sağlayacak herşeyi... aksine onlar doğru davranmayı ve melekelerini gerektiği şekilde kullanmayı reddetmek ve şehvetlerini, dünya lezzetlerini izlemek suretiyle "kendi kendilerine zulmederler". tabiatıyle bu davranışları onların gözlerini kör, kulaklarını sağır eylemiş ve kalblerini öldürmüştür. öylesine ki, artık doğru ile yanlış, iyi ile kötü arasını ayırdedemez olmuşlardır, zira şuurları da artık ölüdür.   45 gündüzün bir saatinden 53 başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada topla...

yunus suresi mevdudi tefsiri 2.sayfa

2. sayfa) zulmetmez" zira o, onlara işitecek kulaklar, görecek gözler, hissedip, akledecek kalbler vermiştir; hak ile batıl; doğru ile yanlışın arasını ayırmalarını sağlayacak herşeyi... aksine onlar doğru davranmayı ve melekelerini gerektiği şekilde kullanmayı reddetmek ve şehvetlerini, dünya lezzetlerini izlemek suretiyle "kendi kendilerine zulmederler". tabiatıyle bu davranışları onların gözlerini kör, kulaklarını sağır eylemiş ve kalblerini öldürmüştür. öylesine ki, artık doğru ile yanlış, iyi ile kötü arasını ayırdedemez olmuşlardır, zira şuurları da artık ölüdür.   45 gündüzün bir saatinden 53 başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları ...

ism-i a’zam duası

ism-i a’zam duasısual: ism-i a’zam duası hangisidir?cevapism-i a'zam, kur'an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(ism-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [ibni mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a](ism-i a'zam şu üç surededir: bekara, âl-i imrân ve tâhâ.) [ibni mace]peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:(“ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allah&uu...

ism-i a’zam duası

sual: ism-i a’zam duası hangisidir?cevapism-i a'zam, kur'an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(ism-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [ibni mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a](ism-i a'zam şu üç surededir: bekara, âl-i imrân ve tâhâ.) [ibni mace]peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:(“ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allahü teâlâ, ...

ism-i a’zam duası

ism-i a’zam duası sual: ism-i a’zam duası hangisidir?cevapism-i a'zam, kur'an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(ism-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [i.mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a](ism-i a'zam şu üç surededir: bekara, Âl-i imrân ve tâhâ.) [i.mace]peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:(“ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.) [tirmizi](ism-i azam, "ve ilahüküm ilahün...

ism-i a’zam duası

ism-i a’zam duası sual: ism-i a’zam duası hangisidir?cevapism-i a'zam, kur'an-ı kerimdedir. hangi âyetler olduğu belli değildir. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(ism-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [ibni mace] (allahü teâlânın esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [şir’a](ism-i a'zam şu üç surededir: bekara, Âl-i imrân ve tâhâ.) [ibni mace]peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:(“ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [tirmizi](başına dert ve bela gelen, yunus peygamberin duasını [la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.) [tirmizi](ism-i azam, "ve ilahüküm ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !