× "

yurdumuzun çevresinde bulunan denizler

" arama sonuçları

8. sınıf inkilap tarihi çalısma kitabı cevapları

sayfa16 1 soru: şemsi efendi okulu-selanik1886 2 soru: askeri rüştiye-selanik-1893 3 soru: harp akademisi-istanbul-1902 4 soru: istanbul minber -1918 sayfa 17 mustafa kemalin askeri görevleri çanakkale cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi kurtuluş savaşı kurtuluş savaşını başlatıp türk millletini zafere ulaştırmıştır 31 mart olayı haraket ordusu istanbuldaki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı trablusgarp mustafa k 1912 de italyanlara karşı büyük mücadele vermesi sakarya meydan savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır gelibolu kara savşları arıburnu,conbayırı ve anafartalarda büyük başarılan kaznmıştır 1soru: trablusgarp savaşı,kafkasya sav...

sosyal özet

6.sınıflar sosyal bilgiler ders notları   1.demokrasi: halkın kendi kendini yönetmesine denir.halk kendi yöneticilerini kendisi seçer.   2.demokrasinin temel ilkeleri: milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partiler.   a.milli egemenlik: demokraside egemenlik millete aittir.millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.yönetenler,gücünü milletten alır.   b.hürriyet ve eşitlik: hürriyet ; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.eşitlik;hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.   c.siyasi partiler: siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar.farklı düşüncedeki ins...

karadeniz bölgesi

türkiye’nin coğrafya bölgelerinden biri. yurdumuzun kuzeyini kaplar. doğusunda kafkasya, güneyinde doğu anadolu ve iç anadolu bölgeleri, batısında marmara bölgesi vardır. kuzeyi baştan başa karadeniz kıyılarıdır. karadeniz bölgesinin kıyıları dik, yüksek ve kayalıktır. girintisi, çıkıntısı yoktur. yamaçlar gür ormanlar ve zengin otluklarla kaplıdır. bunların arasında tarlalar, bahçeler, yer alır. bölgenin başlıca şehir iskeleleri şunlardır : bize, trabzon, giresun, ordu, samsun, sinop, zonguldak. bu iskelelerin hemen hepsi rüzgârlara açıktır. fırtınalı havalarda gemiler buralarda barınamaz. yalnız sinop limanı en büyük fırtınalarda bile dalgasızdır. rüzgârlara a...

bulunan define bulunan para bulunan

bulunan defineler bulunan define bulunan para yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu doğada bulunan maddeler bulunan lahitler cumhuriyetin ilk yıllarında bulunan sağlık kurumları trafikte bulunan unsurlar türkiyede bulunan dağlar türkiyede bulunan göller türkiyede bulunan sektörler çevre temizliğine katkıda bulunan araçlar ülkemizde bulunan hidroelektrik santralleri ülkemizde bulunan sivil savunma örgütleri cumhuriyetin ilk yıllarında faaliyette bulunan sağlık kurumları define bulunan yerler istanbulda bulunan dağlar istiklal marşında bulunan söz sanatları yurdumuzda bulunan doğal anıtlar yürürlükte bulunan bulunan define resimleri kazılarda bulunan tarihi...

coğrafya dersi lise 2. sınıf tüm konular

  türkiyen’in jeolojik yapısına toplu bakış türkiye alp kıvrım kuşağı içindedir. bu nedenle her jeolojik zaman da kabuk tabakası, yer hareketleriyle değişmeye uğramıştır. dağ oluşum hareketleri ile yükselen sahalar, akarsularla sürekli olarak aşınmıştır. yüksek sahalardan aşınan maddeler, çukur sahalarda,deniz ve göllerde birikmiştir.bu birikim alanlarına jeosenklinal denir. jeolojik zamanlara göre geçirdiği evreler :a)ı. zaman: 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. türkiye’nin temelini oluşturan metamorfik araziler, yıldız dağları, güneydoğu toroslar, batı an. saruhan –menteşe veya menderes masifinde yer alır. ayrıca iç an.ve alanya-anamur arasında. bu jeolojik zamanın şar döneminde (karbonifer) gür ormanlar yetişmiş ve bu bitki kalıntılarının göllerde b...

türkiye'nin jeopolitik önemi

türkiye, 185 dünya ülkesi içinde nüfus itibarıyla 16'ncı, toprak büyüklüğü itibarıyla 32'nci ve ekonomik gücü itibarıyla 16'ncı sırada olan bir dünya devletidir. türkiye, jeopolitik ve jeostratejik mevkii itibarıyla; - dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip orta doğu ve hazar havzası, - önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan akdeniz havzası, - tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan karadeniz havzası ve türk boğazları, - sscb ve yugoslavya'nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan balkanlar, - etnik çatışmalar yanında, zengin tabiî kaynaklara sahip kafkasya ve bunun daha ötesinde orta asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezi...

coğrafya dersi lise 2. sınıf tüm konular,türkiye’nin jeolo

türkiyen’in jeolojik yapısına toplu bakış türkiye alp kıvrım kuşağı içindedir. bu nedenle her jeolojik zaman da kabuk tabakası, yer hareketleriyle değişmeye uğramıştır. dağ oluşum hareketleri ile yükselen sahalar, akarsularla sürekli olarak aşınmıştır. yüksek sahalardan aşınan maddeler, çukur sahalarda,deniz ve göllerde birikmiştir.bu birikim alanlarına jeosenklinal denir. jeolojik zamanlara göre geçirdiği evreler :a)ı. zaman: 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. türkiye’nin temelini oluşturan metamorfik araziler, yıldız dağları, güneydoğu toroslar, batı an. saruhan –menteşe veya menderes masifinde yer alır. ayrıca iç an.ve alanya-anamur arasında. bu jeolojik zamanın şa...

türkiye coğrafyası 2

coğrafi konum:herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. bir ülkenin coğrafi konumu , o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler. özel konum herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur. özel konum ülkelerin; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.  türkiye'nin özel konumu ve sonuçları • t...

gel-git (med-cezir), dalgalar, akıntılar, başlıca kıyı tipleri

gel-git (med-cezir), dalgalar, akıntılar, başlıca kıyı tipleri 1. gel - git (med - cezir) özellikle, ay’ın ve güneş’in çekim gücü tesiriyle okyanuslarda görülen alçalma - yükselme hareketleridir. ay, dünya’ya güneş’ten daha yakın olduğu için, gel - git oluşumundaki etkisi daha fazladır. ay ve güneş aynı doğrultuda oldukları zaman çekim güçleri birbirine eklenir ve kabarma daha fazla olur. buna büyük gel-git denir ay ve güneş birbirlerine dik doğrultuda oldukları zamanlarda çekim güçleri birbirini zayıflatır ve kabarma daha az olur buna da küçük gel-git denir. suların kabarma ve çekilme düzeyleri ...

coğrafya dersi lise 2. sınıf tüm konular,türkiye’nin jeolo

                    türkiyen’in jeolojik yapısına toplu bakış türkiye alp kıvrım kuşağı içindedir. bu nedenle her jeolojik zaman da kabuk tabakası, yer hareketleriyle değişmeye uğramıştır. dağ oluşum hareketleri ile yükselen sahalar, akarsularla sürekli olarak aşınmıştır. yüksek sahalardan aşınan maddeler, çukur sahalarda,deniz ve göllerde birikmiştir.bu birikim alanlarına jeosenklinal denir. jeolojik zamanlara göre geçirdiği evreler :a)ı. zaman: 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. türkiye’nin temelini oluşturan metamorfik araziler, yıldız dağları, güneydoğu toroslar, batı an. saruhan &nd...

agarta (agharta)

yeraltı evreni (1)değerli fenomen okurları. bu sayımızda, yurdumuzun en ilginç bölgelerinden biri olan kapadokya' nın, bizce en ilginç yerleri olan yeraltı şehirlerine değişik bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız. kapadokya bölgesinde açıkçası sayısını bilemediğimiz kadar irili ufaklı bir sürü yeraltı şehri mevcut. bunların bazıları gezilebiliyor, bazılarıysa ağzına kadar taş toprak dolu. bölgedeki yeraltı şehirlerinin yapısını en iyi şekild şu benzetme ile tarif edebiliriz. istanbul, ankara, izmir gibi büyük şehirlerimizi düşünün. büyük binalar ve aralarında serpiştirilmiş gecekondular var. örneğin istanbul' daki bir akmerkez binasının bir iki kilometre uzağında derme çatma ...

gel-git (med-cezir), dalgalar, akıntılar, başlıca kıyı tipleri

gel-git (med-cezir), dalgalar, akıntılar, başlıca kıyı tipleri   1. gel - git (med - cezir)   özellikle, ay’ın ve güneş’in çekim gücü tesiriyle okyanuslarda görülen alçalma - yükselme hareketleridir. ay, dünya’ya güneş’ten daha yakın olduğu için, gel - git oluşumundaki etkisi daha fazladır. ay ve güneş aynı doğrultuda oldukları zaman çekim güçleri birbirine eklenir ve kabarma daha fazla olur. buna büyük gel-git denir   ay ve güneş birbirlerine dik doğrultuda oldukları zamanlarda çekim güçleri birbirini zayıflatır ve kabarma daha az olur buna da küçük gel-git denir.   sula...

kuşlar

kuşlarkuşların vücut yapılarıiskeletkuşların genel yapısı yürüme ve uçma hareketlerini rahatça yapmaya uygun bir şekilde oluşmuştur. yürürken ve dururken gövdenin ağırlık merkezi ayakların üzerine düşer. bu sırada kanatlar katlanmış durumda gövdenin iki yanına yapışık olarak durur. kuşların iskeleti incelendiğinde kemiklerin ince, içlerinin boş ve birçok yerinde belirli delikler bulunduğu görülür. akciğerlerden itibaren muhtelif yerlerde bulunan hava keseleri kemiklerle irtibatlıdır. iskeletin hafifliği,akciğer ve kemiklerle bağlantılı hava keseleri kuşların uçmalarını kolaylaştırır.kuşlarda kafatası,beyin ve soğancığın muhafaza edildiği kubbemsi ve iyi kaynaşmış kemiklerden, dikine bir kemik plakası ile ayrılmış büyük göz çukurlarından, kemik veya kıkırdak plakalarla ayrılmış burun deli...

izmir postası'nın adamları

izmir postası'nın adamlarısevgi ünalçok değil; bir kahve taşımı, bir göz kırpışı, bir satır atlayışı önceydi. -öyle olsun istiyorum- vakitlerden tozlu bir öğleden sonra - doğuda yollar hiç temiz ve düzgün olmamıştır çünkü, hep tamir hep yenileme- bir otobüsün içinde çıkmışım yola, gidiyorum şehr-i bitlis'e. o bitlis ki, hinliğiyle nam salmış da işveli şiirler düzülmüş namına. "görmek istersen şeytanla iblisi/çık dideban'a seyreyle bitlis'i" otobüs mola veriyor bir hayvan yerde kanlar içinde. derken bir mola daha, yine kan yine kurban. kanlar sürülüyor otobüsün her yerine. yeniymiş, içindeki yolcuları kem gözlerden korumak için kan dökülürmüş otobüs için. bir ses de kulağımda; "merak etme evlat, ateş ona yakın olana dokunmaz," der durur. kan mı ateş mi derken vardık bitlis&#...

agartha ( 1 )

agartha bu yazı fenomen dergisinden alınmıştır.yeraltı evreni (1)değerli fenomen okurları. bu sayımızda, yurdumuzun en ilginç bölgelerinden biri olan kapadokya' nın, bizce en ilginç yerleri olan yeraltı şehirlerine değişik bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız. kapadokya bölgesinde açıkçası sayısını bilemediğimiz kadar irili ufaklı bir sürü yeraltı şehri mevcut. bunların bazıları gezilebiliyor, bazılarıysa ağzına kadar taş toprak dolu. bölgedeki yeraltı şehirlerinin yapısını en iyi şekild şu benzetme ile tarif edebiliriz. istanbul, ankara, izmir gibi büyük şehirlerimizi düşünün. büyük binalar ve aralarında serpiştirilmiş gecekondular var. örneğin istanbul' daki bir akmerkez binasının bir iki kilometre uzağında derme çatma gecekondular görünür. kapadokya' daki h...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !