× "

yurtta sulh cihanda sulh prensibinin anlamı

" arama sonuçları
ata'nın yanlış anlaşılan;'yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi'

ata'nın yanlış anlaşılan;'yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi'

- atatürk'ün bir vecize olan bu sözü kadar yanlış anlaşılan ifadesi yoktur!.. hemen herkes, atatürk; "yurtta sulh, cihanda sulh" dedi diye "pasifizm" havariliğine soyunur; ordu'yu terhis etmeye, eşkiyaya toprak dağıtmaya kalkar!.. niye?.. aman efendim, yurtta barış bozulmasın!.. bu söz hiç te o anlama gelmez!.. bu söz: " benim yurdumda barış yoksa, dünyayı duman ederim!.. ama eğer dünyada barış yoksa, o zaman benim yurdumda da barış hayal olur, ben de bütün imkanlarımla yurdu savunmaya hazırlanırım!" demektir. atatürk, çeşitli art niyetler ile türkiye'nin huzurunu kaçırmaya teşebbüs edeceklere, "böyle bir davranışın dünya...

yahu! bu ne gaflettir!.. bu ne hiyanettir!..

- yahu!  ----- bu ne gaflettir!..  --------- bu ne hiyanettir!.. atatürk hayale kapılanları uyarıyor: "gerçek barış, ebedi barış yoktur!.. hazır ol cenge, ister isen sulh ü salah!.." böyle bir hayale kapılanların yaptıkları en büyük hatalardan birincisi; türk milleti'ne barış "telkin" etmeleridir!.. sanki dünyaya kafa tutan... dünyayı kana bulayan... insanları ızdırap içinde kıvrandıran bizmişiz gibi!.. yahu; türk milleti 300 yıldır kimseye saldırmamış!.. kimsenin ülkesini zaptetmemiş!.. kimseyi sömürmemiş!.. tersine hep saldırıya, işgale, sürgüne uğramış!.. dünyada bizden başka 300 y...

atatürkçü çağdaşlaşmanın türk toplumundaki sonuçları

atatürk’ün dünyaca kabul edilen ve bilinen bellibaşlı iki niteliğinden biri; “milli mücadele”, diğeri de “çağdaşlaşma” hareketlerinin önderi olmasıdır. nitekim 9 eylül 1922’de, düşman denize dökülüp izmir alındıktan ve milli mücadele savaşı kazanıldıktan sonra, atatürk’ün “asıl iş şimdi başlıyor” sözleri ile “ulusal kurtuluş hareketi”nin ikinci ve belki de esas aşaması olan “çağdaşlaşma” hamlesine öncelik ve hız verdiğini biliyoruz.nitekim unesco’dan başlayarak birçok kuruluşların ve kişilerin çeşitli vesilelerle ve özellikle atatürk’ün 100. doğum yıldönümü programları d...

bu ne gaflettir!.. türk milletine hasmane davrananlar ebedi düşm

hiç bir hudut tanımıyarak dünyada mevcut bütün türkler'i dahi bir devlet halinde birleştirmek, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir hedeftir... istilacı olmak hevesleri konumuzun dışındadır. (nutuk) insanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak, gayrıinsani ve son derece üzücü bir sistemdir!.. - bugün aradığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safdillik olur!.. bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar!..  (1922)- şüphesiz hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe mukabil saygıda asla kusur etmiyeceğiz... fakat ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç say...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !