× "

zahmet eş anlamlısı

" arama sonuçları

h a c

h a c allah’a karşı sorumluluk duygusu içinde yapılması gereken hac ibadeti’nin maalesef insanlarca en önemli hususları unutulmuştur. hac, mekke şehrini görme, ziyaret etme anlamında yapılmaktadır. hac ibadeti için yardımcı, aydınlatıcı olmaları için görevlendirilen memurlar başta olmak üzere insanlar, mekke’de hac ibadeti’ni organize edenlerin ve bu şehirde yaşayanların dinden uzaklaşarak vahhabi olduklarını, türkiye’den kalkıp gelmekle bu şehri şereflendirdiklerini düşünmekle daha yolun başında yanlış yapmaktadırlar. şartlar, uygulamalar nasıl olursa olsun, mekke’nin her yeri mescid-i haram’dır. burası insanı onurlandırır. kral, reisicumhur, profesör, alim, mühendis v.s. olan&...

ganimet ve fey nitelikli kazançlar toplumun tümünün olmayınca ar

    bu hususta hemen hatırlamamız gereken ayet ise, haşır–7. ayettir. bu ayet kolay kazancın türü ne olursa olsun, ister fey, ister enfal, isterse ganimet cinsinden olsun toplumun tümünün iştirak halindeki hazinesine aktarılmaz ise, servet, sermaye, mülk ve nimetler az sayıda kişilerin ellerinde birikir ve onların arasında gidip gelir. çoğunluğun mağdur, mazlum, muhtaç, mahrum olması ve köleliğin, uşaklığın, insanın insana kulluğunun devamı ve araf–157 ayetin inkâr edilmiş olması için başka koşumlu arıyorsunuz? halkçı ve kamucu ekonomi politikle savaşan antikollektivistler nimete nankörlük eden ve bütün ümmet ve milletleri başlayıcı olarak gelmiş olan araf–157 ayeti...

araf–163 cumartesi ashabı hased, cimrilik ve bencillikten

             suya yakın yere yerleşenlere bu verme türünü allah emretmedi. allah dininde en hafif verme usulü su nöbetidir. allah dini, selam ona ibrahim’i öven ayetlerden de anlaşıldığı gibi hanif(mülk şehvetinden dönüp eşyayı ve maddi varlığı taparcasına sevenlerden olmamak) ve bol gelir kaynaklarının(suyun) kenarından uzaklaşarak(kânit) olmayı tercih etmektir. bunun mekanı safa tepesini tercih etmek ve simgelenişi ise üretim araçlarını birlikte işletmek başta olmak üzere mülkün her alanında iştirak halinde olmayı vurgulayan doğruluğun simgesi beyt etrafında tavaftır. bunu selam ona salih devesi kıssasını anlatan ayetlerde görmüştük. b&...

söz varlığını geliştirme

söz varlığını geliştirme 1.  aşağıdaki cümlelerin hangisinde "istek" sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?     a)  düşündüklerini öğretmene anlatmalısın.   b)  ilker bu konuyu iyi anlamamış.   c)  okula servis aracı ile gitmek istiyormuş.   d)  babasının arzusu yerine geldi.         2.  "babam ankara gezisinden dün akşam döndü." cümlesinde "gezisinden" sözcüğü yerine hangi sözcüğü yazarsak anlam değişmez?     a)  gezmesinden  b)  seyahatinden  c)  şehrinden  d)  yolundan          3.  "yaşlı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !