× "

zarf fiiller

" arama sonuçları

zarf nedir?

zarf çeşitleri durum zarfları zaman zarfları yer-yön zarfları nicelik (miktar) zarfları soru zarfları   zarflar fiillerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcükl...

türkçe'de zarf fiiller

  zarf fiiller (bağ eylem - ulaç) cümlede zarf (belirteç) göreviyle kullanılan eylemsilerdir. doğrudan fiil kök veya gövdelerinden türetilebildikleri gibi adeylem ve ortaçlardan (sıfat-fiillerden) çeşitli ekler ve edatlar yardımıyla da oluşturulabilir. bağeylem, öbekleştiği (yan cümlecik oluşturduğu) sözcüklerle birlikte temel cümlede zarf tümleci görevi yapar.   sözcük türü olarak da zarf (belirteç) olarak değerlendirilir. arka arkaya gerçekleşen eylemleri birbirine bağlayarak anlatmak için kullanıldığından "bağ-eylem" olarak da adlandırılır. ancak d...

zarf fiiller, bağ fiiller, ulaçlar, özellikleri, çeşitleri

zarf fiiller, bağ fiiller, ulaçlar, özellikleri, çeşitleri (1) (türkçe dersi konu anlatım)   eylemleri zarf/belirteç olarak kullanabilmemizi sağlayan eklerle oluşturulur.   *yüklemi zaman ve durum yönünden etkileyen sözcüklerdir.   yarı zarf yarı eylem olan sözcüklerdir.   *çok çeşitli ekleri vardır. bu kadar eki akılda tutmak yerine:               1.   zarfları bulmak için eyleme sorular sormalı,                         2. sorunun yanıtı olan zarfın...

fiiller konusu anlatımı ve örnekleri

fiiller , fiiller anlatımı , fiil örnekleri , fiillerin 2. halleri , nedir fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.           fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi           yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:           bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ...

ingilizce zarflar, adverbs in english, ingilizce zarf cümleleri,

adverbs ın englısh zarflar eylemleri niteleyen sözcüklerdir. eylemlerin nasıl yapıldığı veya nasıl olduğu hakkında bilgi veren sözcüklerdir. zarflar genellikle sıfatlardan türerler. dikkat: zarflar fiilleri (yüklemi) niteler; sıfatlar isimleri niteler.. beautiful (sıfat) güzel beautifully (zarf) güzelce, güzel bir şekilde careful (sıfat) dikkatli "he is a careful one." (o, dikkatli birisi.) carefully (zarf) dikkatlice "he walks carefully." (o, dikkatle yürüyor.) good (sıfat) iyi "he's a good person." (o, iyi birisi.) well (zarf) iyi bir şekilde "she sings well." (o, iyi şarkı söyler.) hem sıfat hem zarf özelliğine sahip sözcükler de vardı...

bağ fiil, bağ fiiller, bağ-fiil(zarf-fiil/ulaç), fiilimsiler öde

bağ-fiil(zarf-fiil/ulaç)eylemleri zarf/belirteç olarak kullanabilmemizi sağlayan eklerle oluşturulur.*yüklemi zaman ve durum yönünden etkileyen sözcüklerdir.yarı zarf yarı eylem olan sözcüklerdir.*çok çeşitli ekleri vardır. bu kadar eki akılda tutmak yerine:    1.   zarfları bulmak için eyleme sorular sormalı,    2. sorunun yanıtı olan zarfın eylemden türeyip türemediğine bakılmalı.    örn:                buğday başak verince, orak pahaya çıkar.                sen gelmeden işleri bitirdi. &nb...

fiilimsiler eylemsiler sıfat fiiller zarf fiiller

fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) isim � fiiller (ad � eylemler): fiil soylu sözcüklerin sonuna �mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır. bir gülüşün ömre bedel. gün biter gülüşün kalır bende. seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. adamın yalvarışlarını bir görecektin. madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? unutuş, unuturlar seni de. bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. sana bakmak allah�a inanmaktır. yaşamak, ölmekten  zor. buralardan gitmek istiyorum. seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. i&cce...

yapılarına göre fiiller

yapılarına göre fiiller                 türkçe’de fiiller yapı bakımından üçe ayrılır: 1.        basit fiil 2.        türemiş fiil 3.        birleşik fiil 1.basit fiiller: herhangi bir yapım eki almamış, başka bir kelimeyle de birleşmemiş kök durumundaki fiillerdir. kök, fiilin bölünemeyen en küçük anlamlı parçasıdır. sev-, ağla-, kaç-, sor-                 çekimli bir fiilin kip, kişi ve olumsuzluk ekleri atıldıktan sonra geriye kalan iş, oluş, hareket bildiren kısmı yapım eki almamış, yani başka bir kelimeden türememi...

dilbilgisi-fiiller

fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.          fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi          yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:           bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.          örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gö...

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem [bu yazıyı izle] sıfatlar(önadlar) a. sıfatların özelliklerib. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatlarıa. işaret sıfatları b. sayı sıfatları        - asıl sayı sıfatları        - sıra sayı sıfatları        -kesir sayı sıfatları        -üleştirme sayı sıfatları        -topluluk sayı sıfatları c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam1. sıfatlarda anlam kuvvetlendirme2. sıfatlarda anlam daraltma3. sıfatlarda karşılaştırma d. yapı bakımından sıfatlar 1. basit sıfatlar 2. türemiş sıfatlar 3. birleşik sıfatlar     ...

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem

sıfatlar(önadlar) a. sıfatların özelliklerib. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatlarıa. işaret sıfatları b. sayı sıfatları        - asıl sayı sıfatları        - sıra sayı sıfatları        -kesir sayı sıfatları        -üleştirme sayı sıfatları        -topluluk sayı sıfatları c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam1. sıfatlarda anlam kuvvetlendirme2. sıfatlarda anlam daraltma3. sıfatlarda karşılaştırma d. yapı bakımından sıfatlar 1. basit sıfatlar 2. türemiş sıfatlar 3. birleşik sıfatlar      a. kaynaşmış birleşik sıfatlar     ...

fiiller, fiil, geçişli - geçişsiz fiiller, etken - edilgen fiill

fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir. fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz: bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir. örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot. demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir. kök: fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına kök denir. çekimli fiil gördüm seviyor bilir suluyor taban ...

fiiller,fiilimsiler

fiiller (eylemler) bir oluşu, kılışı, işi, hareketi ya da durumu kişi ve zamana bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir.caddeden sokaklara doğru sesler elendipencereler kapandı, kapılar sürmelendi.bu dizelerdeki altı çizili sözcükler birer fiildir.ekmekler bayatlamış. (oluş)atletler pistte koşuyor. (hareket)mehmet sınıfta oturuyor. (durum)durmadan soru yazıyor. (iş)yüksek olan yerleri düzeltiyor. (kılış)türkçede tam olarak kullanılan bir fiilde beş ayrı anlam bulunur:1) sözcük anlamı (edim)2) zaman anlamı3) kişi anlamı4) kip anlamı5) çatı anlam fiilimsiler (eylemsiler) fiilden türedikleri halde ad, sıfat, bağlaç ve zarf görevinde kullanılabilen, fiil anlamını koruyan ancak fiillerin tüm özelliklerini taşımayan sözcüklere fiilimsi denir. fiilden türemiş her isim soylu sözcük fiilimsi değ...

zarf fiiller

  zarf fiiller (gerundiumlar) hareket hali ifade eden fiil şekilleridir.    çekilmeyen fiil şekilleridir. ne isim, ne fiil çekim eki alırlar. kelime münasebetlerinde ve cümlede zarf olarak kullanılırlar.   hareket halinden başka bilhassa bazıları devamlılık, zaman ve sebep gibi zarf fonksiyonlarını da ifade ederler.   bir vazifesi de birleşik fiil yapmaktır.   fiil kök ve gövdelerine gerundium ekleri getirmek suretiyle yapılırlar.   gerundium ekleri şunlardır:   1.     –a, -e bugün bu ek çift kullanılır: koş-a koş-a, gid-e gid-e gibi.   tek kullanıldığı zaman birleşik fiil yapar: çek-e bil, çık-a gel gibi.  yalnız saatlerde “geç-e, kal-a” diye tek olarak kullanılmaktadır.   2.&nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !