× "

zarflarla ilgili örnekler

" arama sonuçları

isim çekim ekleri konu anlatımlı

isim çekim ekleri konu anlatımlı   isim çekim ekleri   isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. bu ekleri şöyle gösterebiliriz.   1. çokluk eki 2. hal ekleri 3. eşitlik eki 4. iyelik eki 5. ilgi eki   a. çokluk eki   asıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir. kalemler , çantalar , defterler alındı.   b. hal ekleri   isim soylu sözcüklere gelerek onların yüklemle ya da ...

isim çekim ekleri konu anlatımlı

isim çekim ekleri   isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. bu ekleri şöyle gösterebiliriz.   1. çokluk eki 2. hal ekleri 3. eşitlik eki 4. iyelik eki 5. ilgi eki   a. çokluk eki   asıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir. kalemler , çantalar , defterler alındı.   b. hal ekleri   isim soylu sözcüklere gelerek onların yüklemle ya da diğer sözcüklerle ilgilerini sağlayan eklerdir. bunları şu şekilde inceleyebiliriz. ...

isim cekim ekleri

isim çekim ekleri isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. bu ekleri şöyle gösterebiliriz.1. çokluk eki2. hal ekleri3. eşitlik eki4. iyelik eki5. ilgi ekia. çokluk ekiasıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir.kalemler , çantalar , defterler alındı.b. hal ekleriisim soylu sözcüklere gelerek onların yüklemle ya da diğer sözcüklerle ilgilerini sağlayan eklerdir. bunları şu şekilde inceleyebiliriz.1. - i hal eki (yükleme hali)“ev - i gördüm.”“odun - u yardım.” cümlelerinde...

ad soylu sözcükler - isim çekim ekleri

[sözcük türleri] ad soylu sözcükler: isim (ad) ve isim çekim eklerivarlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. isimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi vardır. bunlar daima birbirlerini çağrıştırır. örneğin “kitap” sözü aklımızda hemen varlık olarak “kitap” nesnesini canlandırır. ya da bir kitabı gördüğümüzde zihnimize hemen onu karşılayan isim gelir. kavramlar için ise bu kadar belirgin bir ilişkinin varlığını söyleyemeyiz. örneğin “dert” dendiğinde aklımızda bir nesne canlanmaz; ancak bunun insanı sıkıntıya sokan bir durum olduğu zihnimizde belirir.isim değişik yönlerden incelenir.* varlıklara verilişlerine...

present continuous tense

present contınuous tense şimdiki zaman 1. biçim present continuous tense iki bölümden oluşur - özneden sonra olmak fiili ( verb to be: am is are ) kullanılır + fiil'e ing takısı eklenir.. olumlu özne + to be + fiil+ ing she is talking       olumsuz özne + to be + not + fiil + ing she is not (isn't) talking       soru to be + özne + fiil+ ing is she talking? example: to go, present continuous olumlu olumsuz soru ı am going ı am not going am ı going? you are going you aren't going. are you going? he, she, it is going he, she, it isn't going ıs he, she, it going? we are going we aren't ...

isim çekim ekleri - isim çekim ekleri sorular isim çekim ekleri

isim çekim ekleri isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. bu ekleri şöyle gösterebiliriz.1. çokluk eki2. hal ekleri3. eşitlik eki4. iyelik eki5. ilgi ekia. çokluk ekiasıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir.kalemler , çantalar , defterler alındı.b. hal ekleriisim soylu sözcüklere gelerek onların yüklemle ya da diğer sözcüklerle ilgilerini sağlayan eklerdir. bunları şu şekilde inceleyebiliriz.1. - i hal eki (yükleme hali)“ev - i gördüm.”“odun - u yardım.” cümlelerinde...

ekler

varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. isimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi vardır. bunlar daima birbirlerini çağrıştırır. örneğin “kitap” sözü aklımızda hemen varlık olarak “kitap” nesnesini canlandırır. ya da bir kitabı gördüğümüzde zihnimize hemen onu karşılayan isim gelir. kavramlar için ise bu kadar belirgin bir ilişkinin varlığı isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. bu ekleri şöyle gösterebiliriz. 1. çokluk eki 2. hal ekleri 3. eşitlik eki 4. iyelik eki 5. ilgi eki a. çokluk eki asıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir. kalemler , ça...

present continuous tense

present contınuous tenseşimdiki zaman1. biçim present continuous tense iki bölümden oluşur - özneden sonra olmak fiili ( verb to be: am is are ) kullanılır + fiil'e ing takısı eklenir.. olumlu özne + to be + fiil+ ing she is talking       olumsuz özne + to be + not + fiil + ing she is not (isn't) talking       soru to be + özne + fiil+ ing is she talking? example: to go, present continuous olumlu olumsuz soru ı am going ı am not going am ı going? you are going you aren't going. are you going? he, she, it is going he, she, it isn't going ıs he, she, it going? we...

present continuous tense

present contınuous tenseşimdiki zaman1. biçim present continuous tense iki bölümden oluşur - özneden sonra olmak fiili ( verb to be: am is are ) kullanılır + fiil'e ing takısı eklenir.. olumlu özne + to be + fiil+ ing she is talking       olumsuz özne + to be + not + fiil + ing she is not (isn't) talking       soru to be + özne + fiil+ ing is she talking? example: to go, present continuous olumlu olumsuz soru ı am going ı am not going am ı going? you are going you aren't going. are you going? he, she, it is going he, she, it isn't going ıs he, she, it going? we...

present continuous tense

present contınuous tenseşimdiki zaman1. biçim present continuous tense iki bölümden oluşur - özneden sonra olmak fiili ( verb to be: am is are ) kullanılır + fiil'e ing takısı eklenir.. olumlu özne + to be + fiil+ ing she is talking       olumsuz özne + to be + not + fiil + ing she is not (isn't) talking       soru to be + özne + fiil+ ing is she talking? example: to go, present continuous olumlu olumsuz soru ı am going ı am not going am ı going? you are going you aren't going. are you going? he, she, it is going he, she, it isn't going ıs he, she, it going? we...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !