× "

zebur kitabı

" arama sonuçları

kur'an fizik ve kimya kitabı değildir

kur’an-ı kerim’i  fizik kimya kitabı gibi göstermek 2 ağustos 2012 öncelikle, tüm müslumanların ramazanını ve ramazan bayramı'nı kutluyorum. kur’an’ı pozitif bilimlere karşıymış gibi veya fizik ve kimya kitabı gibi gösterenler;   asırlardır pozitif bilimler karşıtı gösterilen ‘kur’an’, birileri tarafından  günümüzde pozitif bilimler kitabı gibi gösterilmeye başlandı. kimler tarafından mı? kur’an’ı ‘kişisel ve grupsal çıkarları için’  yanlış yorumlayan ve günümüzde şifrelerle anlamlandıran dinden geçinenler tarafından. dahası; eskilerle çıkarlarını pekiştirenlerin &lsq...

kutsal metinlerde yedi kelimesi, zebur ve tevrat.

zebur: 12. mezmur müzik şefi için - sekiz telli sazlarla -davut'un mezmuru:  mez.12: 6 rab'bin sözleri pak sözlerdir; toprak ocakta eritilmiş, yedikez arıtılmış gümüşe benzer.   78. mezmurasaf'ın maskili:  mez.78: 45 gönderdiği at sinekleri yedihalkı, gönderdiği kurbağalar yok etti ülkeyi.   79. mezmurasaf'ın mezmuru:  mez.79: 12 komşularımızın sana ettikleri hakareti yedikat iade et bağırlarına, ya rab!   119. mezmur (alef):  mez.119: 164 doğru hükümlerin için seni günde yedikez överim.     tevrat: yedi kelimesi tevrat’ta tekrarlarıyla beraber 400 civarındadır. burada  yedi kez ve yedinci kelime...

bush ve sahte din kitabı

bush ve sahte din kitabı 2/bakara-51 ve iz vâadnâ mûsâ erbaîne leyleten summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne). ve musa'ya (tur dağı'nda) kırk gece (beraberlik) vaadetmiştik. sonra siz, hemen onun ardından (samiri'nin altından yaptığı) buzağıyı (tanrı) edindiniz. ve siz zâlimlersiniz . bush ırakı işgali ile beraber , sözde tüm kutsalları ( kitapları ) içeren sahte bir din kitabı sürdü işgal ettikleri topraklara . furkanul kuran adı altında . gözlerimizi israile , yahudiye çevirdik . o mesihi bekleyen yahudilere . ona biat etmeye sözde yemin etmiş olan bu ulusa baktık . nafile . zebur bizlere bir ihaneti açıklıyordu . ...

zeburun şifreleri de kırıldı

zeburun şifreleri de kırıldı hiç bir ulus olmasın ki kendi kitabı tarafından deklare edilmesin . yalancı ve düzenbaz olarak anılmasın . bu ezilmişliğin arkasında da hurafelere takılarak kendini avutmaya çalışmasınlar. işte onlar zavallılardır. onlar ancak ipnoz ettikleri ile iş yapabilirler .onlar ,dostunu ancak arkadan vurabilirler ! yaratıcı tarafından dışlanmaktan kurtulmak için kendi kitabına bile uymaz . şeytana kapılır lanetini kendi elde eder. halbuki allah ona gitme o ateşe der de sağır ve kördür gene gider. 7/ araf 166 : fe lemmâ atev an mâ nuhû anhu kulnâ lehum kûnû kıredeten hâsiîn(hâsiîne). böylece onlar, ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca, onlara: &ldqu...

zebur (mezmurlar)

eski antlaşma yaratılış mısırdan çıkış levililer çölde sayım yasa'nın tekrarı yeşu hakimler rut 1. samuel 2. samuel 1. krallar 2. krallar 1. tarihler 2. tarihler ezra nehemya ester eyüp mezmurlar özdeyişler vaiz ezgiler ezgisi yeşeya yeremya ağıtlar hezekiel daniel hoşea yoel amos ovadya yunus mika nahum habakkuk sefanya hagay zekeriya malaki yeremya yeremya   giriş   peygamber yeremya i.ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. uzun hizmeti sırasında tanrı'nın halkını uyardı, yaptıktarı günah ve putpe­restlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. peygam­berliğin yerine geldiğini -yeruşalim'in babi...

tevrat indir

huzur kuran-ı kerim zebur tevrat incil kuran-ı kerim zebur tevrat incil 1400 hadis-i şerif peygamberlerin hayatından oluşan bir yazılımdır.bu site kuran - ı kerim incil tevrat zebur üzerindeki bağımsız çalışmalarını sizlerle kitabı mukaddes : tevrat , zebur ve incil indir yazdır, e-posta googletagged: tevrat download tevrat ekitap olarak bedava indir tevratta namaz sureleri tevratla ilgili slayt tevrat tevrat hangi tarihte indi tevratla tevrat -zebur-incil ve kur'an'ı kerim'i çeren bu program sadece 4,3 mb programın içinde telefonu indir , youtube indir , komik video indir , rapidshare |" > download : tevrat - zebur http:img110.imageshack.usimg1107838tabernacledd5.jpg....

kutsal kitap metinleri (tevrat,zebur ve incil) güvenilir midir?

bugün sahip olduğumuz kutsal kitabın (tevrat,zebur ve incil), özgünüyle aynı olduğunu nereden bilebiliriz? yüzyıllardır, kopyalarını çıkaranlar, metine ekler, metinden çıkartmalar ya da kendi fikirlerini eklemek gibi müdahalelerde bulunmamışlar mıdır? bu sorular sıklıkla, hristiyan kaynaklarını gözden düşürmek için sorulmaktadır.   kaçınılması gereken üç hata:  bu metinlerin yanılmaz ve esinlenmiş olduklarını doğru varsaymayınız. yalnızca öyle göründüğü için kutsal metinlerin yanılmaz ve esinlenmiş olduğu savını desteklemeyiniz... ancak çoğunluğun mantığı budur... özgün metinleri incelerken, elinizdeki güncel kutsal kitabı unutunuz ve ...

peygamberlere indirilen kutsal kitaplar

 peygamberlere indirilen kutsal kitaplar ilahî kitaplar allah kelamı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar. a) suhuf  sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş kü*çük kitap ve risalelere denilir. kur'an-ı kerîm'de hz. ibrahim ve musa'ya indi*rilen sayfalardan bahseden iki ayet vardır (en-necm 53/36-37; el-a'la 87/14-19). bunun dışında kur'an'da ve mütevatir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. ebü zer'den rivayet ed...

ilâhî kitaplar

ilâhî kitaplar ilâhî kitaplar allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar. aa) suhuf sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. kur'ân-ı kerîm'de hz. ibrâhim ve mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır (en-necm 53/36-37; el-a`lâ 87/14-19). bunun dışında kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. eb&...

hz. muhammed arap topluluğuna gönderilmiş bir elçidir.

 hz. muhammed arap topluluğuna gönderilmiş bir elçidir. aynı zamanda da tüm insanlığa inen ve son kutsal kitap olan, kur'an gönderilen peygamberdir. bu konu hakkında en detaylı bilgiye kur'an'ın yasin suresinde rastlıyoruz. isterseniz önce yasin suresinin 3. ayetini okuyalım:3.kuşkusuz sen, gönderilmiş elçilerdensin.”bu ayette hz. muhammed’in kesinlikle bir elçi olduğu ve daha öncekiler gibi gönderilen, yani görevlendirilen resullerden biri olduğu vurgulanmaktadır. öncelikle şunu belirtmeliyim ki; elçi gönderilmemiş hiçbir toplum yoktur. ve kur’an’daki yasin suresinin 3. ayetinde bu konu dile getirilmiştir. ancak bu ayetten sonra gelen iki ayet çok ilginç ve ...

luka kitabı bab 12 ayet 47 ve sonrası melekÛt konusunda neler de

          demek ki,  selam ona isa’nın; luka kitabı bab 12 ayet 47 ve devamındaki sözünün anlamı da, zaten bunu ifade eder. yani insanların daha önceki kültür ve geleneklerine göre birleşme ve ayrılma sebepleri, melekût’a (allah’ın hak şeraitini adil ve rahim bulup) inananlar açısından hükümden düşer. alt ve üst kimlik ayrımları ve aidiyetler artık meleküt karşıtları veya taraftarları içindir. melekût’a inanalar ise, bu bağlardan ve kimlikten sıyrılmış kutsal ve insaniyet bağı ile yeniden bağlanmışlardır. adı geçen satırlarda selam ona isa bunu şöyle açıklar;“efendisinin muradını bilen ve hazırlık yapmayan, ...

zebur'a insan eli karıştı mı?

zebur'a insan eli karıştı mı? 27/07/2008 "hocam, zebur'un bir dua ve ilahi kitabı olduğunu duymuştum. bugün zebur'dan nasıl istifade edebiliriz? ilk indiği şekliyle duruyor mu? bir değişime uğramış mıdır?" dört kitaptan biri olan zebur davud aleyhisselama verildi. bu yönüyle hz. davud kendisine kitap verilen dört peygamberden biridir. hz. musa'dan beş asır sonra yaşamıştır. hz. davud peygamber olmasının yanında ülkenin kralıydı; dünya ahiret rehberiydi. hz. davud yeni bir ahkâm ve şeriat getirmedi, hz. musa'dan kalan hükümlere göre tebliğini devam ettirdi. kur'ân gibi ramazan ayında indirilen "zebur", kelime olarak "kitap" anlamına geliyor. yüce allah zebur'u ibranî diliyle gönderdi. tamamı 150 sureden oluşu...

zebur'a insan eli karıştı mı?

zebur'a insan eli karıştı mı? 27/07/2008 "hocam, zebur'un bir dua ve ilahi kitabı olduğunu duymuştum. bugün zebur'dan nasıl istifade edebiliriz? ilk indiği şekliyle duruyor mu? bir değişime uğramış mıdır?" dört kitaptan biri olan zebur davud aleyhisselama verildi. bu yönüyle hz. davud kendisine kitap verilen dört peygamberden biridir. hz. musa'dan beş asır sonra yaşamıştır. hz. davud peygamber olmasının yanında ülkenin kralıydı; dünya ahiret rehberiydi. hz. davud yeni bir ahkâm ve şeriat getirmedi, hz. musa'dan kalan hükümlere göre tebliğini devam ettirdi. kur'ân gibi ramazan ayında indirilen "zebur", kelime olarak "kitap" anlamına geliyor. yüce allah zebur'u ibranî diliyle gönderdi. tamamı 150 sureden oluşu...

elvis presley-kalplerin kitabı

kutsal kitap izle cebrail meleğinin elvis presley’e tabi olanlara indirdiği 16 kitaptan oluşan ayetler bütünüdür. elvisi dinine inanan ve gönül verenlerin kutsal kitap izle’yi okumalarını ve ayetlerden faydalanmalarını şiddetle tavsiye ederiz. allah elvis presley’i sürekli gündemde tutsun. sevenlerini coştursun. amin. ey elvis dualarımız seninle. sen bilinmeyeni şarkılarınla bildirdin. seni her zaman arıyoruz. biz sevgi ve umut içinde cennetteki yerine kabul edilmemizi diliyoruz. sen göklerin ve yerlerin en yakınında duransın. ismin duyuldukça kalbimiz seninle. ismin sonsuza kadar yaşayacak. dünyada ve sonrasında.yüce adelet günü seni sevenleri cennetteki yerine götüreceksin. günah işleyen senin isminle temize çıkar. içtiğimiz şarap senin kanın yediğimiz ekmek senin etind...

terim sorunları: zebur hangi kitaptır?

terim sorunları musevilik ve hıristiyanlık ve bu dinlerin kitaplarıyla ilgili olarak toplumumuzda ortaya çıkan bir tanım kargaşası var. herşeyden önce isimlendirmede bir belirsizlik yaşanıyor. tevrat, zebur, incil nedir, hangi kitaplardır? zaten farklı musevi ve hıristiyan mezheplerin iç öekişmelerinin üstüne bir de islamiyetin ne olduğu anlaşılmayan tanımları eklenmiş ve konu içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüş. zebur hangi kitaptır. elimdeki kutsal kitap hıristiyanların kutsal kitabı ve iki bölümden oluşuyor. eski anlaşma (tevrat ve zebur) ve yeni anlaşma(incil) olarak iki bölümden oluşuyor. eski anlaşma 39 bölümden, yeni anlaşma ise 27 bölümden oluşuyor. bunlardan mezmurlar yada zebur adı verilen eski anlaşma'nın 19. bölümü. bu bölüm 150 mezmurdan oluşam bir şiir. ancak ya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !