× "

zekatı kimler verir

" arama sonuçları
adak etinden kimler yiyemez?

adak etinden kimler yiyemez?

adak yapan kimse, adadığı hayvanın etinden yiyemez. etin tamamını fakirlere vermesi gerekir. şayet bir miktar yemiş olursa, yediği etin kıymetini fakirlere para olarak verir. adak yapan, adadığı hayvanın etini, fakir olsalar bile, usul ve fürruna ve geçimi üzerine bağlanmış bulunanlara yediremez. usul, ana ve baba tarafından yükselen soya denir. furu, evlatlardan aşağı inen soylara denir. sual: fakir hanım, aldığı adak etini zengin kocasına yedirebilir mi? cevap evet yedirebilir. çünkü kendi mülkü olmuştur. başka zenginlere de verebilir. sual: adak hayvanını kesip, etini dağıtmak için vekil olan fakir, bu etten yiyebilir mi? cevap yiyebilir. sual: (işe girersem koyun kesip eş dostla yerim demek) adak olur...

zekat

zekat müslüman olan kimseye zekat vermekte gerekli bir farz emirdir;şayet zekata tabi malı var ise. zekat vermeyi gerektiren mal kıymeti şöyle tesbit edilmiştir: a) yirmi miskal altın. b) iki yüz dirhem gümüş. c) sayılan iki değerin birine eş değerde ticaret malı. d) beş tane deve e) otuz adet sığır. f) kırk adet koyun.        sayılan hayvan cinsi şeyler,ticeret malının senelerini doldurmuş olmaları gerekir.        köle olana, kölelikten kurtulmak için efendisinin tayin ettiği miktar parayı, toplamaya çalışan kesimli köleye, (mükatebe) zekat vermek gerekli değildir.zira bunlara zekat farz olmamıştır.      &nbs...

zekat, fitre, kimlere zekat verilir, kimler zekat verebilir

...::: alacağın zekatı verilir mi?...::: altın, gümüş ve nakit paranın zekâtı...::: araç -gereç ve malzemeye zekat düşer mi?...::: bekar kızın çeyizine zekat düşer mi?...::: fabrika, kiralık bina ve ticarî maksatla kullanılan taşıt araçla...::: fakire zekat verirken zekat olduğunu söylemek şart mı?...::: zekâtın farz olmasının şartları nelerdir?...::: hangi hayvanların zekatı yoktur?...::: kadın kocasına zekat verebilir mi?...::: ticaret mallarının zekatı ...::: toprak mahsullerinin zekâtı...::: zekat vaktinden önce verilebilir mi?...::: zekat vermeyenlere açılan savaş...::: zekata ait meseleler...::: zekat ile ilgili bazı hadis-i şerifler...::: zekat malın kiri midir?...::: zekat nedir?...::: zekat ve kurban...::: zekat kimlere farzdır?...::: zekat kimlere verilmez ?...::: zekât vermenin ...

zekat, fitre, kimlere zekat verilir, kimler zekat verebilir

...::: alacağın zekatı verilir mi?...::: altın, gümüş ve nakit paranın zekâtı...::: araç -gereç ve malzemeye zekat düşer mi?...::: bekar kızın çeyizine zekat düşer mi?...::: fabrika, kiralık bina ve ticarî maksatla kullanılan taşıt araçla...::: fakire zekat verirken zekat olduğunu söylemek şart mı?...::: zekâtın farz olmasının şartları nelerdir?...::: hangi hayvanların zekatı yoktur?...::: kadın kocasına zekat verebilir mi?...::: ticaret mallarının zekatı ...::: toprak mahsullerinin zekâtı...::: zekat vaktinden önce verilebilir mi?...::: zekat vermeyenlere açılan savaş...::: zekata ait meseleler...::: zekat ile ilgili bazı hadis-i şerifler...::: zekat malın kiri midir?...::: zekat nedir?...::: zekat ve kurban...::: zekat kimlere farzdır?...::: zekat kimlere verilmez ?...::: zekât vermenin ...

fitre vermenin hükümleri soru cevap (kimler fitre verir kimlere

fitre vermenin önemisual: fitrenin önemi nedir? kimler verir, ölçüsü nedir?cevapihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan müslümanın fitre vermesi vacip olur. nisaba malik değilse fitre vermesi vacip olmaz. fakat vermesi iyidir. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(ramazan orucu, gökle yer arasında durur. sadaka-i fıtr verilince yükselir.) [ebu hafs](sadaka-i fıtr, oruçlunun, uygunsuz sözlerinden hasıl olan günahları temizler.) [beyheki](sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. fakirleriniz de verirse, allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) [ebu davud] [tezkiye, temize çıkarma, temizleme demektir.]diğer üç mezhepte, bir g&...

alacağın zekatı verilir mi?

alacağın zekatı verilir mi? para elde değil de, başkasının zimmetinde alacak olarak bulunursa alacağın çeşidine göre zekât durumlarında farklılıklar olur. a- kuvvetli alacaklar: satılan ticaret malının bedeli ve borç olarak verilen paranın karşılığı olan alacaklardır. bu alacaklar, borçlular tarafından inkâr edilmedikçe, borçlunun zimmetinde kaldıkları sürenin zekâtı alacaklar tahsil edilince ödenir. b- orta alacaklar: ticaret için olmayan bir malın satılması karşılığında olan alacak ve kira bedelleridir. bu tür alacaklar da zekâta tabi olma yönünden birinci maddedekiler gibidir. fakat tam nisâb miktarı kadarı tahsil edilmedikçe zekâtlarının hemen verilmesi gerekmez. c- zayıf alacaklar: kadının kocasından alacağı, mehir *, vârisin * elinde kalan vasiyet * bedeli gibi, bir mal karş...

hangi hayvanların zekatı yoktur?

hangi hayvanların zekatı yoktur? atlar, eşekler ve katırlar sâime de olsalar bile, ticaret için bulundurulmadıkları takdirde sayıları ne olursa olsun zekâta tabi değildirler. çalıştırılan ve yük taşımak için bulundurulan sığır ve develer de zekâta tabi değildirler. ticaret için tutulup, altı aydan daha fazla kırlarda otlayarak beslenen hayvanlar da ticaret malı olarak zekâta tabi olurlar. dolayısıyla bunların sayılarına değil kıymetlerine itibar edilir. saime hayvanlar arasında bulunan kör, zayıf ve yaşını doldurmamış hayvanlar da nisaba dahildirler. ancak bunların kendileri zekât olarak verilemezler. küçük hayvanlar, aralarında kendi cinslerinden bir tane de olsa büyük hayvan bulunmazsa sayıları ne olursa olsun zekâta tabi değildirler. zekat ile ilgili bilgiler - sorularla ...

ticaret mallarının zekatı

ticaret mallarının zekatı cinsi ne olursa olsun, ticaret maksadı ile alınıp satılan tüm mallar nisâba ulaştıkları takdirde % 2.5 oranında zekâta tabidirler. bu malların nisâbı, kıymetlerinin altın ve gümüş nisâbına ulaşması ile sabit olur. ticaret mallarında zekât, elde edilen kâra göre değil, sermaye ve kârın toplamına göredir. bu durumda, sene başında nisâb miktarına ulaşmış olan ticaret mallarının sene sonundaki kıymetleri esas alınarak zekâtları verilir. ticaret malları kendi aralarında birbirlerine eklendikleri gibi, ticaret için olmayan altın, gümüş ve paraya da ilave edilirler. sene içerisinde bir başka mal ile değiştirilmeleri, malın üzerinden bir sene geçmesi şartını engellemez. bir malın, ticaret malı sayılması satın alınırken veya satması için bir kimseye verilirken ti...

toprak mahsullerinin zekâtı

toprak mahsullerinin zekâtı öşüre *tabi arazilerden elde edilen mahsul, imam ebû hanîfe'ye göre; miktar ve cinsine bakılmaksızın belirli oranda zekâta tabidir. bu oran, sulama masrafı gerektiren arazilerde % 5, gerektirmeyenlerde % 10'dur. ebû yûsuf ile muhammed'e göre, toprak mahsûllerinde zekâtın gerekli olması için, mahsûlün en az 5 vesk (875 kg) olması ve ürünün müdahalesiz bir yıl kalabilecek cinsten bulunması gerekir. toprak mahsullerinden alınan bu zekâta; öşür denilir. çocukların ve delilerin arazilerinden elde edilen mahsûle de zekât gerekir. maden ve definelerin zekatı zekâta konu olmaları yönünden madenler üç çeşittir: a- ateşte eriyenler (demir, bakır vb): bu madenlerin % 20'si zekât olarak devlete aittir. kalanı madenin bulunduğu arazi sahibinindi...

zekata ait meseleler

zekata ait meseleler ticaret niyyeti olmayan inci ve mücevherat için zekat vermek gerekmez. altın ve gümüşten başka  ziynet eşyası, satış ve ticaret kasdı ile alınmadıkça zekata tabi değildir.   madeni paralarla kağıt paraların zekatı: tedavüle konan paralar aynen altın ve gümüş gibi zekata tabidirler. çünkü ihtiyacı karşılarlar, bunlarla mal satın alınır. ticarette kullanılmayıp, kasada biriktirilseler dahi, zekatlarını vermek gerekir. bunlar aslen ticaret ve alışveriş için tedavüle konmuşlardır. kıymetleri, altın veya gümüş nisabına ulaşınca zekatlar yine kırkta bir oranında vermek gerekir.   altın ve gümüşün zekatı: altının nisabı, 96 gram ağırlığındadır. gümüşün nisabı ise, 640 gramdır. bu miktarlardan az olan altın ve gümüşün zekatı yoktur. altın ve gümüşün kül...

zekat ile ilgili bazı hadis-i şerifler

zekat ile ilgili bazı hadis-i şerifler ıbnu abbas (r.a.) anlatıyor: "resulullah (s.a.v.) hz. muaz (r.a.)'i yemen'e gonderdi. (giderken) ona dedi ki: -sen ehı-i kitap bir kavme gidiyorsun. onlari davet edeceğin iık şey allah'a ibadet olsun. allah'i tanidilar mi, kendilerine allah'in zekati farz kilmis oldugunu, zenginlerinden alinip fakirlerine dagitilacagini onlara haber ver. onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı aı. zekat alirken halkin (nazarlarinda) kiymetli olan mallarindan sakin. mazlumun bedduasini almaktan kork. zira allah'la bu beddua arasinda perde mevcut değildir. buhari, zekat 1, 41, sadaka 1, 63, muslim, ıman 31, (19) hz. ebu hureyre ve hz. cabir (r.a.) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: -deve, sığır veya davar sahibi olup ...

zekat malın kiri midir?

zekat malın kiri midir? bazan zekat yanlış da anlatılmaktadır. zenginin malını temize çıkardığı için onun kiridir ve temiz değildir gibi ifadeler, kur'an'a ve islam esaslarına aykırıdır. zekat fakirin hakkıdır. kur'an'da açıklanan kimselere ve yerlere verilir. kur'an'da yine: "zenginlerin mallarında fakirlerin ve yoksulların malum hakkı vardır." (meriç suresi 24-25) buyurulmaktadır. islam'da en temiz olan şey hak olan şeydir. hakka kir demek ne kadar çirkin ve saçma bir sözdür. zekat için eğer  gerçekten fakir ise, en temiz ve en helal olan şeydir. zekat vermeyen kimse fakirin hakkını yediğinden haram yemektedir. böylece malına haram karıştırmıştır. zengin zekatı verdiği zaman başkasının hakkını ayırmış olduüu için malını haramdan kurtarmış olacaktır....

zekat nedir?

zekat nedir?sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.malî ibadetlerden biri olan zekat, islâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında medine’de farz kılınmıştır. kur’an-ı kerim’de “namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (bakara, 2/43, 110; hac, 22/78; nur, 24/56; mücadele, 58/13; müzzemmil, 73/20); “onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. allah işitendir, bilendir.” (tevbe, 9/103) buyrulmaktadır. zekat ile ilgili bilgiler - sorularla zekat alacağın zekatı verilir mi?altın,...

zekatta zenginlik anlayışı

zekatta zenginlik anlayışı ahmed şahin zaman soru: bir miktar param var. dükkanımda satılacak malım da var. aynı zamanda biraz da borcum var. zekat verirken nasıl hesap yapacak, ne tür bir zekat miktarı tespit edeceğim? cevap: hesap çok kolaydır. şöyle ki: elindeki parana, dükkandaki malını da ilave edersin. meydana gelen yekûn paradan borcunu çıkarırsın, alacağın varsa onu da ilave edersin. böylece hasıl olan mevcudun zekatını verirsin. demek ki alacağını ilave edecek, vereceğini de çıkaracaksın, kağıt üzerinde kalan yekun ne ise onun zekatını vereceksin. kırkta bir milyon, seksende iki milyon, yüzde de iki buçuk milyon olarak. yani her yüz milyonda iki buçuk milyon zekat. bu çok az. çok kolay ve zevkli bir yardımdır bu. soru: zekat vermeye mecbur olmak için zengin olmak gerekiyor. ze...

zekÂtı kimler verir

zekÂtı kimler verir   aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle mükellef olur:  1) müslüman olmak,  2) akıllı olmak,  3) erginlik çağına gelmiş olmak,  4) hür olmak,  5) dinen zengin (yani aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab" miktarı mala veya paraya sahip) olmak,  6) zekât, verilmesi gereken mal veya para:  a) nisab miktarına (yani 80.18 gr. altın değerine) ulaşmış olmak,  b) sahibinin elinde tam bir kamerî yıl kalmış olmak,  c) hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir.  nisab  nisab, dinimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür, borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka, belirlenen bu ölçü miktarı veya daha fazla malı veya parası olan ki...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !