× "

zimmet tutanağı

" arama sonuçları

rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantı tutanağı örnekleri

2008 – 2009 eğitim - öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu 1. toplantı tutanağı toplantı tarihi:       23.09.2008 toplantı saati:        13.00 toplantı yeri:          okul kütüphanesi gündem maddeleri:    1. açılış ve yoklama    2. 2007 - 2008 öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin değerlendirilmesi.    3. resmi gazete’de yayınlanan 17 nisan 2001 gün ve 24376 sayılı milli eğitim bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinin okunması    4. öğrencilere uy...

zimmet formu , demirbaş zimmet formu örneği

 , demirbaş formu , araç zimmet formu , araç zimmet formu örneği , zimmetleme formu , malzeme zimmet formu örneği , zimmet tutanağı örneği , personel zimmet formu örneği , zimmet formu örneği tanıtım: programda demirbaş stok girişi, personel tanımlama ve ayrıntılı demirbaş ve zimmet raporları mevcuttur. zimmet ve demirbaş takip programı küçük, orta ve büyük işletmeler, okullar ve devlet kurumları için demirbaşlarının kontrolünü ve takibini yapabileceği bir programdır. ayrıca bir demirbaş, bir personele zimmetlendiğinde otomatik zimmet tutanağı alabilme imkanı sağlamaktadır. bu program sayesinde demirbaşların kim tarafından nasıl kullanıldığı, kimin demirbaşlara zarar verdiği veya zahiyata uğra...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

tama taşınır mal programı download

sürüm: 1.00firma: yusuf kulaçboyut: 5.7 mblisans: özellik kısıtlamalı (demo)dil: türkçeişletim: windows 95/98/me/nt/xp/vistakısıtlama: 7 işlem fişi kaydı tanıtım:üreticiden : 18.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğine göre kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemini yapan bir programdır. taşınır işlem fişi müze ve kütüphaneler için taşınır işlem fişi demirbaş zimmet fişi araç zimmet fişi taşınır geçici alındısı dayanıklı taşınır listesi taşınır istek belgesi ambar devir teslim tutanağı kayıttan düşme tutanağı tüketim malzemeleri çıkış raporu sayım tutanağı sayım döküm cetveli yönetim hesabı cetveli taşınır hesabı cetveli kesin hesap cetveli kesin hesap icmal deft...

zipro zimmet takibi programı 12

sürüm: 2.10firma: giga yazılımboyut: 1.1 mblisans: özellik kısıtlamalı (demo)dil: türkçeişletim: windows (tümü)kısıtlama:tanıtım:kişilere zimmetlenmiş demirbaşların takibi için yapılmış bir programdır.kişi, oda, eşya bazında tarama yapılabilir. bir kişi veya odaya ait zimmetli eşyanın başka kişiye veya odaya nakli son derece kolaylaştırılmıştır. zimmet defteri ve demirbaş eşya sayım tutanağı buradan alınır. bu program aynipro alanlara ücretsiz olarak verilir. aynipro ayniyat takip programından aynı bilgisayardan veya başka bilgisayardan veri alabilir. bu sayede yıl içinde yapılan zimmetleri mükerrer olarak bir de bu programa girmeye gerek kalmaz.dökümleri word, excel, pdf, html ve csv formatında da alabilirsiniz. . ...

zipro zimmet takibi programı indir

sürüm: 2.10firma: giga yazılımboyut: 1.1 mblisans: özellik kısıtlamalı (demo)dil: türkçeişletim: windows (tümü)kısıtlama:tanıtım:kişilere zimmetlenmiş demirbaşların takibi için yapılmış bir programdır.kişi, oda, eşya bazında tarama yapılabilir. bir kişi veya odaya ait zimmetli eşyanın başka kişiye veya odaya nakli son derece kolaylaştırılmıştır. zimmet defteri ve demirbaş eşya sayım tutanağı buradan alınır. bu program aynipro alanlara ücretsiz olarak verilir. aynipro ayniyat takip programından aynı bilgisayardan veya başka bilgisayardan veri alabilir. bu sayede yıl içinde yapılan zimmetleri mükerrer olarak bir de bu programa girmeye gerek kalmaz.dökümleri word, excel, pdf, html ve csv formatında da alabilirsiniz. . ...

sgk, 400 sözleşmeli avukat alım ilanı

sosyal güvenlik kurumu başkanlığı : sosyal güvenlik kurumu başkanlığınca hizmet akdine istinaden sözleşmeli avukat çalıştırılması u ygulamasına başlanılmıştı r. sözleşmeli avukat alımına ilişkin “s osyal güvenlik ku rumu avuk atlık sözleşmesi” ile “sosyal güvenlik kurumunun vekalet akdi yoluyla sözleşmeli avukat istihdamında uygulanacak esaslar”ın birer örneği ve alınacak sözleşmeli avukat kontenjanlarını gösterir listenin bir örneğini içerir disket yazımız ekinde gönderilmektedir. t.c.sosyal güvenlik kurumu başkanlığıhukuk müşavirliği sayı : b.13.1.sgk.0.61.00.00.ııı.659.03.05konu: s özleşmeli avukat alımı kurumsal hizmetler daire başkanlığına sosyal güvenlik kurumu b...

19.özel güvenlik soru ve cevapları

..19. özel güvelik sınavının soruları  vevapları..sizin için çözüp ekledimsoruları ve cevapları aynı yerde bulunca şaşırdınızmıyada bulana kadar azıcıkta olsa  sinir oldunuzmu19.04.2009 tarihinde bu sayfaya taşınmıştır...1-) aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?a) kaynak b) alıcı c) kanal d).. iletişim..e) geri bildirim (feed back)2-) el tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?a) erkek görevli tarafından --eteğe sürtülerekb) ..bayan görevli tarafından _etek üzerinden..c) erkek görevli tarafından --etek üzerinden d) bayan görevli tarafından --50 cm mesafedene) bayan görevli tarafından --15 cm me...

19. özel güvenlik sınav soru ve cevapları

19. özel güvenlik sınav sorularını sitemizde  yayınlamış bulunmaktayız. sınav sorularını hem sitemizden görebilir, aynı zamanda sınav sorularını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.sınav sorularını sitemizde çözmek için yada soruları bilgisayarınıza indirmek için devamını okuyun demeniz yeterli… 19. özel güvenlik sınav sorularını bilgisayarına indir… 1-) aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir? a) kaynak   b) alıcı c) kanal  d) iletişim e) geri bildirim (feed back) 2-) el tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır? a) erkek görevli tarafından    –eteğe sürtülerek b) ...

ticaret sicili tescil işlemleri 1

ticaret sicili tescil işlemleri          memurluğumuz 09.07.1956 tarih 9353 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6762 sayılı türk ticaret kanunu ve ticaret sicili nizamnamesi hükümlerine göre görev yapmaktadır.         17 haziran 2003 tarih 25141 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan ve yürürlüğe giren 4884 sayılı”türk ticaret kanunu,vergi usul kanunu,iş kanunu ve sosyal sigortalar kanunu’nda “değişiklik yapılması hakkında kanun” ile 4875 sayılı “doğrudan yabancı yatırımlar kanunu” hükümleri gereği yeni görev ve yükümlülükler yüklenmiştir.   ...

taşınır mal yönetmeliği

  taşınır mal yönetmeliği sağlık bakanlığına bağlı başta hastaneler olarak kurumları ilgilendiriyor. önemli bir yönetmelik. kapsam, sorumlular, belgeler, giriş, çıkış vb. birçok konusu aşağıda derli toplu. yararlanmak isteyenler için…     taşınır mal yönetmeliği   idareler yönünden yönetmeliğin kapsamı genel yönetim kapsamındaki kuruluşlar yani merkezi yönetim(genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler kapsamdadır. taşınırlar yönünden yönetmeliğin kapsamı 1) tüketim malzemeleri -belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, ...

tecavüzün önlenmesi davası

4.2.1.a -tecavüzün önlenmesi davası: tecavüzün önlenmesi davası, zilyetliğe yönelik olarak yakında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bulunan bir saldırının önlenmesi amacıyla açılır. dolayısıyla saldırının gerçekleşme ihtimali yüksek değilse veya saldırı başlamamışsa artık tecavüzün önlenmesi davası açılamaz.“tecavüz sona ermesine veya erdirilmesine rağmen yenilenecek mahiyette ise, davacı tecavüz sebebinin önlenmesini de talep edebilir. mk m.896 bu talebi vuku bulmuş tecavüzler için tanımış gözükmesine rağmen, tecavüz sebebinin men’i talebinin, yakın bir tecavüze ait emarelerinin ilk belirlendiği hallerde de uygulanacağı doktrinde kabul edilmektedir.”(19)tecavüzün önlenmesi davasında failin kusurlu olması gerekmez ancak eylemin hukuka aykırı olması ge...

taşınır mal yönetmeliği

taşınır mal yönetmeliği birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. kapsam madde 2 – (1) bu yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar. (2) türk silahlı kuvvetleri (jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı dahil), milli istihbarat teşkilatı ve emniyet genel müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınır mallarının kayd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !