× "

zurnanın özellikleri

" arama sonuçları

haytalıklım için gelecek

her yöne 5000 sms nasıl yapılır avea her yöne 5000 sms nasıl yapılır turkcell vodafone internet kota sorgulama vodafone kalan internet sorgulama vodafone internet paketi sorgulama nasıl yapılır vodafone internet bakiyesi sorgulama su hayattır ile ilgili yazı su hayattır ile ilgili kompozisyon suyu neden korumalıyız neler olmadan yaşanmaz ödev hayatta neler olmadan yaşanmaz 2 sınıf neler olmadan yaşanmaz allah'a iman ile ilgili yazı allah'a iman konusu nedir atatürk ve hizmetleri ile ilgili yazılar eski ve yeni meslekler nedir eski ve yeni meslekler arasındaki farklar nelerdir eski ve yeni meslekler resimli bakımlı ve güzel olmanın sırları bakımlı kadın nasıl ol...

8.sınıf araştıralım-hazırlanalım:klarnet ve zurnanın karşılaştır

  klarnet avrupa'da yaygınlık kazanmış bazı çalgılar, kısa zamanda osmanlı'da da tanınmış ve kullanılmıştır. klarnet de bu çalgılardan biridir. j.c. denner ile başlayan ve 1700'lü yıllarda gelişimini tamamlayan klarnet, orkestralardaki yerini almıştır. ülkemizde klarnetin ilk kez 1820'li yıllarda kullanıldığı bilinmektedir. günümüzde de yaygın kullanımı olan "boehm sistemi" klarnet, korfo'lu hyacinthe eleonore klose ve l.a. buffet tarafından oluşturulmuş olup, klose ilk öğrencileri paris'te bu sisteme göre yetiştirmiştir. "boehm sistemi" klarnet, 1854 yılında istanbul'a getirilmiş ve muzıka-i hümayun'da kullanılmıştır. muzıka-i hümayun'da eğitmenlik yapan ...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru:1: sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.   cevap:1: sesin şiddeti bir araçtan çıkan sesin gürlüğüdür yani çokluğudur genlik ise sesin dalgasının büyüklüğüdür.    soru :2: zurna adlı müzik aletini tanıyor musunuz? davulu zurna ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.    cevap :2: davul  ve zurnanın  benzer yönleri ikisi de  müzik aletidir . farklı yönleri birisi üflemeli birisi vurmalıdır. davulun sesi kalın zurnanın incedir.    soru :3:iş makinesi operatörleri veya havaalanında  çalı...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru1.sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.   cevap1.mesela uçak büyük genlikli ses dalgası üretir. otomobil ise uçağa göre küçük genliğe sahip olan ses dalgaları üretir. bir köpeğin çıkardığı sesin genlikli dalgası büyüktür. bir kedinin sesi ise köpekten daha küçük genliğe sahip olan ses dalgaları üretir. mesela kaplanın sesi büyük genlikli ses dalgası üretir. bir kuşun ise kaplana göre küçük genliğe sahip olan ses dalgaları üretir.    cevap2.çünkü işçiler bu makinelerin yanında çalıştıklarında şiddetli gürült...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

  soru=1 sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız  cevap=1 ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de o kadar  büyük olur ses şiddetinegürlük denir soru=2  zurna adlı müzik aleti tanıyor musunuz davul zurna  ile karşılaştırarak benzer ve  farklı yönlerini açıklayınız. zurnanın kide normaldir  soru=3 iş makinesi operatürleri veya havaalanında  çalışan kiler kulak koruyucusunu   kullanılmalıdır neden    cevap=3   iş makinesinin sesi çok büyüktür  ve ıncedir ses makinesı operatörlerle ilgilidir      soru=4 sesin inceliği veya kalın...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru=1 sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız cevap=1 ses dalgalarıda genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de o kadar büyük olur ses şiddetinegürlük denir  soru=2  zurna adl  ı müzik aleti tanıyor musunuz davul zurna  ile karşılaştırarak benzer ve  farklı yönlerini açıklayınız.  zurnanın kide normaldir   soru=3 iş makinesi operatürleri veya havaalanında  çalışan kiler kulak koruyucusunu   kullanılmalıdır neden cevap=3   iş makinesinin sesi çok büyüktür  ve ıncedir ses makinesı operatörlerle ilgilidir soru=4 sesin inceliği veya kalınlığı frekansına bağlı a&cced...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru:1: sesin şiddeti ile genlik arasındaki arasındaki ilişkiyi açıklayınız.   cevap:1: sesin şiddeti bir araçtan çıkan sesin gürlüğüdür yani çokluğudur. genlik ise sesin dalgasının büyüklüğüdür .   soru :2: zurna adlı müzik aletini tanıyormusunuz? davulu zurna ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.   cevap :2: davul  ve zurnanın  benzer yönleri ikiside müzik aletidir . farklı yönleri birisi üflemeli birisi vurmalıdır . davulun sesi kalın zurnanın incedir .      soru :3:iş makinesi operotörleri veya havaalanında &ccedi...

8.sınıf araştıralım-hazırlanalım:klarnet ve zurnanın karşılaştır

klarnet avrupa'da yaygınlık kazanmış bazı çalgılar, kısa zamanda osmanlı'da da tanınmış ve kullanılmıştır. klarnet de bu çalgılardan biridir. j.c. denner ile başlayan ve 1700'lü yıllarda gelişimini tamamlayan klarnet, orkestralardaki yerini almıştır. ülkemizde klarnetin ilk kez 1820'li yıllarda kullanıldığı bilinmektedir. günümüzde de yaygın kullanımı olan "boehm sistemi" klarnet, korfo'lu hyacinthe eleonore klose ve l.a. buffet tarafından oluşturulmuş olup, klose ilk öğrencileri paris'te bu sisteme göre yetiştirmiştir. "boehm sistemi" klarnet, 1854 yılında istanbul'a getirilmiş ve muzıka-i hümayun'da kullanılmıştır. muzıka-i hümayun'da eğitmenlik yapan guiseppe donizetti...

sesin özellikleri ve ses dalgaları

sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.genlik nekadar büyük olursasesin şiddeti de o kadar büyük olur.eğer genlik küçük olursa sesin şiddeti deküçük olur.yani sesin şiddeti genliğe bağlıdır.zurna adlı müzik aletinin tanıyormusunuz?davulu zurna ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.evet tanıyoruz zurnanın sesi ince  davulun isekalındır.zurnanın frenkansı daha büyüktür.zurna üflemeli ,davul vurmalı çalgı aletidir.iş makinası operatörleri veya havalanında çalışan kişilerin kulak koruyucusu takmak zorundadır.neden?sesin şiddetinin kulaklara zarar verdiği için.insanların 20 hz_20 000 hz aralığındaki sesi duyabilirler.bu 20 000 hz...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

1)sesin şiddeti ile genlik arasındaki  ilişkiyi  açıklayınız?ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de  o kadar  büyük olur.ses şiddetine gürlük de denir.ses dalgalarının,genliğinin büyük olması gerekir.2)zurna adlı müzik aletini tanıyormusunuz?davulu zurna ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız?zurna adlı müzik aletini tanıyoruz.davul ile zurna arasındaki farklılıklar şunlardır;zurna üflemeli,davul ise vurmalı müzik aletlerindendir.davulun frekansı büyük,zurnanın frekansı küçüktür.3)iş makinası operatörleri veya havaalanında çalışan kişiler kulak koruyucusu kullanılmadır.neden?kulak koruyucusu kullanmal...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

 1.sesin şiddeti ile genlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız?1 cevap-ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddetide  o kadar büyük olur.2.zurna adlı müzik aletini tanıyormussunu? davulu zuurna ile karşılaştırarak benzer ve farklılık  yönlerini açıklayınız?2 cevap-zurna adlı müziği tanıyoruz.zurnanın sesi daha az çıkıyor ama davulun sesidaha fazladır3.iş makinası operatörleri veya havaalanında çalışan kişiler kulak koruyucusu kullanmalıdır  neden?3 cevap-havaalanında çalışan kişiler  mecbur kulaklık takınıyorlar.çünkü uzakta olan kişilerle bağlantıkuruyorlar.eğer kulaklık takınmazlarsa uzakta olan kişilerle  temas kuramazlar.4.sesin inceliği veya kalınlığın...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

sesin  şiddeti  ile genlik  arasındaki  ilişkiyi açıklayınız. ses dalgalarında genlik ne kadar  büyük olursa sesin şiddetide o kadar büyük olur.eger genlik küçük olursa sesin şiddetide küçük olur.yani sesin şiddeti genliğine bağlıdır.zurna adlı müzik aletini tanıyor musunuz?davulu zurna ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.tanıyoruz.zurna üflemeli bir çalgı aletidir.davul ise vurmalı bir çalgı aletidir.zurnanın sesi ince  davulun sesi ise kalındır.zurnanın frekansı daha büyüktür.benzer yönleri yoktur.iş makinası operatörleri veya havaalanında çalışan kişilerin kulak koruyucusu takmak zorundadır.neden?sesin ...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

1.sesin şiddeti ile genlik arasındaki  ilişkiyi  açıklayınız?ses dalgalarındagenlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti  de  o  kadar büyük  olur.bunu  göz önüne  alırsak  genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de  o kadar büyük olur.2.zurnaadlı müzik  aletini tanıyor  musunuz? davulu zurna ile  karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini açıklayınız?evet tanıyorum  benzer yönü ikiside müzik aletifarklı yönü  zurnanın frekansının büyük davulun frekansının küçük olmasıdır.3.iş makinası operatörleri  veya hvaalanındaçalışan kişiler kulak  koruyucusu kullanmalıdır?n...

8.sınıf araştıralım-hazırlanalım:klarnet ve zurnanın karşılaştır

klarnet avrupa'da yaygınlık kazanmış bazı çalgılar, kısa zamanda osmanlı'da da tanınmış ve kullanılmıştır. klarnet de bu çalgılardan biridir. j.c. denner ile başlayan ve 1700'lü yıllarda gelişimini tamamlayan klarnet, orkestralardaki yerini almıştır. ülkemizde klarnetin ilk kez 1820'li yıllarda kullanıldığı bilinmektedir. günümüzde de yaygın kullanımı olan "boehm sistemi" klarnet, korfo'lu hyacinthe eleonore klose ve l.a. buffet tarafından oluşturulmuş olup, klose ilk öğrencileri paris'te bu sisteme göre yetiştirmiştir. "boehm sistemi" klarnet, 1854 yılında istanbul'a getirilmiş ve muzıka-i hümayun'da kullanılmıştır. muzıka-i hümayun'da eğitmenlik yapan guiseppe donizetti, avrupa''a kullanılan bazı çalgıların öğrenilmes...

8.sınıf araştıralım-hazırlanalım:klarnet ve zurnanın karşılaştır

klarnet avrupa'da yaygınlık kazanmış bazı çalgılar, kısa zamanda osmanlı'da da tanınmış ve kullanılmıştır. klarnet de bu çalgılardan biridir. j.c. denner ile başlayan ve 1700'lü yıllarda gelişimini tamamlayan klarnet, orkestralardaki yerini almıştır. ülkemizde klarnetin ilk kez 1820'li yıllarda kullanıldığı bilinmektedir. günümüzde de yaygın kullanımı olan "boehm sistemi" klarnet, korfo'lu hyacinthe eleonore klose ve l.a. buffet tarafından oluşturulmuş olup, klose ilk öğrencileri paris'te bu sisteme göre yetiştirmiştir. "boehm sistemi" klarnet, 1854 yılında istanbul'a getirilmiş ve muzıka-i hümayun'da kullanılmıştır. muzıka-i hümayun'da eğitmenlik yapan guiseppe donizetti, avrupa''a kullanılan bazı çalgıların öğrenilmes...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !