4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 96. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 96. sayfa cevapları bilgiden gelen teknoloji metne göre demiryolu ülkeye neler kazandıracak? cevap: metne göre demiryolu, bu memlekete yalnız vatandaşın arzuladığı ekmeği değil, medeniyeti de getirecektir. “cep telefonu yaşantımızı nasıl değiştirmiştir?” bu sorusuna cevap bulmak için aile büyüklerinizden üç kişi ile görüşünüz. yaptığınız görüşmede aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. 1. ilk kullandığınız telefonla ilgili neler söyleyebilirs...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 97. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 97. sayfa cevapları tasarım harikası uyanmakta güçlük çeken insanlar için özel bir yatak tasarlayacak olsanız bu ürün nasıl olurdu? anlatınız. cevap: yatak uyanma vakti geldiğince titreyecek ve de insanın kulağını rahatsız edebilecek ses ya da melodi çalacaktır. böylece uyuyan kişi kalkıp bu sesi kapatmak zorunda kalacaktır bu da uyanmasını sağlayacaktır...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 98. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 98. sayfa cevapları tasarım harikası çevrenizde doğadan esinlenerek tasarlanmış buluşlar olduğunu düşünüyor musunuz? benzerlik gördüğünüz tasarımları araştırınız.ulaştığınız görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız. cevap: evet var oluğunu düşünüyorum. mesela dozerler, iş makineleri. tıpkı insan organları gibi iş görmektedirler....

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 99. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 99. sayfa cevapları tasarım harikası bulaşık makinesinin tasarımında hangi sorunu çözmek amaçlanmıştır? bulaşık makinesi yapmak josephine cochrane neler kazandırmıştır? cevap: kendisine misafir geldiğinde onlara en temiz bulaşıkları sunmayı hedeflediği için kimse de yapmadığı için kendisi icat etmiştir....

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 100. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 100. sayfa cevapları tasarım harikası alkın’ın tasarladığı ürün sorunu nasıl çözdü? babasının “şemsiyeli baston”un alkın’a ait olduğunu belgelemek istemesinin sebebi ne olabilir? anlatınız. cevap:dedesi dizleri ağrıdığı için baston, bölge yağışlı olduğu için şemsiye taşımak zorunda. alkın dedesinin şemsiye ve bastonu aynı anda kullanmasını istemiyor. ama alkın’ın tasarladığı ürün sorunu kökten halletmiştir. alkın hem şemsiye hem de baston olan b...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 101. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 101. sayfa cevapları teknoloji zarar vermesin aile bireylerinizin televizyon, bilgisayar ve cep telefonu kullanımını doğru buluyor musunuz? neden? cevap: doğru buluyorum. ancak bazen fazlaca bu aletlere dalıyorlar. bu da çoğu zaman aynı evin içinde yabancılar gibi olmamıza neden oluyorlar. bu açıdan bazen kullanmamaları daha iyi olacak gibi düşünmeden edemiyorum. kutay babaannesini neden haklı buldu? cevap: çünkü teknolojiyi kullanma adına bazen geleneklere göreneklere ve de ...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 102. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 102. sayfa cevapları teknoloji zarar vermesin meltem’in bu maddelere neden uyması gerekiyor? sizler de yeni maddeler ekleyebilirsiniz. cevap: çünkü meltem vaktinin çoğunu bilgisayar kullanarak geçirmekteydi. bu da arkadaşlarıyla vakit geçirmesinin ve de sosyalleşmesinin önündeki en önemli engeldi. bu yüzden ailesi bilgisayar kullanımı hakkında bazı kararlar almıştır. cep telefonu, televizyon gibi bir teknolojik ürünün kullanma kılavuzunu sınıfta incele...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 103. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 103. sayfa cevapları teknoloji zarar vermesin aşağıda farklı yerlerin fotoğraflarını görüyorsunuz. fotoğraflarda nelerin değişmesini isterdiniz? neden? cevap: doğanın daha fazla kirletilmemesini trafik yoğunluğunun azalmasını çarpık kentleşme ve betonlaşmanın önlenmesini fabrikaların doğayı daha çok kirletmemesi...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 104. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 104. sayfa cevapları teknoloji zarar vermesin ereğli ( zonguldak) belediyesi hangi ürünleri e-atık olarak toplamıştır. bu çalışmanın çevreye ve bizlere sağladığı yararlar nelerdir? anlatınız. cevap: kullanım ömrü tamamlanıp hurdaya çıkan elektrikli ve elektronik eşyaları toplamıştır. böylece bu atıklar yüzünden çevre kirletilmemiş olacak bunun yanında hem sağlığımız korunacak hem de bu maddeler geri dönüşüme uğrayacaklarından ekonomik olarak da tasarruf sa...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 106. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 106. sayfa cevapları 4. ünite kendimi değerlendiriyorum a. aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “d”, yanlışsa “y” yazınız. yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız. 1. (d) ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır. 2. (y) teknolojik gelişmeler internetin bulunmasından sonra devam etmemektedir. 3.(d) hayatımızda önemli yer tutan icatlar zaman içeresinde farklı bilim insanları tarafından ge...

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 107. sayfa

4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 107. sayfa cevapları 4. ünite kendimi değerlendiriyorum 2. aşağıda verilen teknolojik ürünlerin ilk halleri ile zaman içeresinde gelişen hallerinin isimlerinin yanlarına numaralarını yazarak eşleştiriniz. eşleşmeler: abaküs, hesap makinası mum, lamba teleks, faks at arabası, otomobil cevap: 4.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı 107. sayfa cevapları 4. ünite kendimi değerlendiriyorum d. aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. ı. radyo ıı. tükenmez kalem ...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 82.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 82.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler hazırlık çalışmaları 1. ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte anadolu’nun birçok büyük medeniyete ev sahipliği yapmasının nedenlerini araştırınız. a- olumlu iklim şartları, anadolu orta kuşakta olması sebebiyle iklimi insanın yaşamasına, tarım ürünlerini yetiştirmesine ve hayvanlarına bakmasına müsaittir. b- anadolu verimli topraklardan oluşmaktadır. kuzeyin...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 83.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 83.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıda, türkiye topraklarında kurulmuş bazı uygarlıkların ve devletlerin isimleri verilmiştir. öncelikle bunların coğrafi konumlarını ve başkentlerini araştırıp dilsiz bir türkiye haritası üzerinde gösteriniz. daha sonra bu uygarlık ve devletlere ait tarihi eserlerin hangi kentlerde yoğun olarak görüldüğünü aşağıda verilen boşluklara yazınız. hititler:.......çorum-t...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 88.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 88.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıdaki grafiklerde, 1927, 1970, 1990 ve 2015 yıllarında, türkiye’de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı verilmiştir (tüik). grafikleri inceleyerek 1927-2015 yılları arasında türkiye’de çalışan nüfusun sektörel dağılışında nasıl bir değişiklik olduğunu ve türkiye ekonomisinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini tespit ediniz. t&uu...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 89.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 89.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıda, türkiye’nin matematik ve özel konumuna dair bazı özellikler verilmiştir. bu özelliklerin her birinin türkiye’de hangi ekonomik etkinlikleri olumlu yönde etkilediğini örnekteki gibi karşılarına yazınız. • kuzey yarım küre’de ılıman kuşakta yer alması ……………tarım, turizm………… • debileri ve ak...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 90.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 90.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıda verilen fotoğraflardan yararlanarak türkiye’nin dağlık ve engebeli bir ülke olmasının hangi ekonomik faaliyetleri, doğrudan veya dolaylı olarak olumlu yönde etkilediğini ve bu durumun nedenlerini altta verilen boşluğa kısaca yazınız. ormancılık-kayak turizmi-su gücü-hidroelektrik-çay tarımı konusunda olumlu etkilemektedir.   nedenleri: engebe akarsuların akış hızını olum...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 92.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 92.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıdaki grafiklerde, 2014 yılında türkiye’de çalışan kadın ve erkek nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı verilmiştir (tüik). grafikleri inceleyerek çalışan kadın ve erkek nüfusta, özellikle birincil ve ikincil ekonomik faaliyetlerde görülen farklılıkların nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız. çünkü bu ekonomik faaliyetler beden güc&...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 95.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 95.sayfa cevapları 4. bölüm ölçme ve değerlendirme a. aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız. 1. anadolu’da birçok büyük medeniyetin kurulmasında anadolu’nun hangi doğal özellikleri etkili olmuştur? cevap: a- olumlu iklim şartları, anadolu orta kuşakta olması sebebiyle iklimi insanın yaşamasına, tarım ürünlerini yetiştirmesine ve hayvanlarına bakmasına müsaittir. b- anadolu verimli topraklardan oluşmaktadır. kuzeyin bozkırlarına, güneyin &ccedi...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 96.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 96.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıda, türkiye’deki tarım faaliyetleri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. alttaki kutu içerisinde ise türkiye’de tarımı etkileyen faktörler gösterilmiştir. türkiye’de tarımla ilgili olarak verilen özelliklerin her birini hangi faktörün etkilediğini kutu içerisinden seçip örnekteki gibi özelliğin yanına yazınız. • dağlık ...

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 98.sayfa cevapları

11.sınıf dikey yayınları coğrafya ders kitabı 98.sayfa cevapları 4. bölüm türkiye'de ekonomi ve doğal afetler ders içi etkinlik aşağıdaki haritalarda türkiye’de buğday ve mısır üretiminin illere göre dağılışı gösterilmiştir (tüik, 2015). haritaları inceleyip aşağıdaki soruları arkadaşlarınızla birlikte cevaplayınız. 1. buğday üretiminin yıllık 500 000 tondan fazla olduğu iller hangileridir? buğday üretiminin bu illerde yoğunlaşmasının nedenleri nelerdir? yetişme döneminde yağış, olgunlaşma dönemind...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 107. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 107. sayfa cevapları yukarıdaki bardakta bulunan kırmızı çubuk sizce kırılmış mıdır? cevap: bardaktaki çubuk neden kırılmış gibi görülmektedir? cevap: çünkü ışık ışınları havadan suya veya sudan havaya geçerken kırılıyor bu neden le kalemide kırık gösteriyor. ışık bir cisimle karşılaşınca neler olur? cevap: ışık madde ile etkileşince ona çarpıp yansıyabilir. böylece cisimleri görürüz. karanlık ortam da ışık maddeye çarpıp y...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 108. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 108. sayfa cevapları etkinliğin yapılışı • akvaryumu yarısına kadar su ile doldurunuz. • bulunduğunuz ortamı karartınız. • lazer kalemin ışığını suyun içine üstten ve yandan değişik açılarla gönderiniz. ışığın izlediği yolu takip ediniz. • lazer kalemin ışığını kalın cam takoz üzerine farklı açılardan gönderiniz. • gönderdiğiniz ışıkların sudaki yolunu, farklı açılarda olacak şekilde defterinize çiziniz. etkinlik soruları 1. d...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 109. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 109. sayfa cevapları tahta takozları tahta masanın bir tarafındaki ayaklarının altına koyarak masayı eğik düzlem yapınız. • masanın eğik ucuna doğru yün kumaşı kaplayınız. • oyuncak arabayı masanın tahta kısmından yün kumaşa dik açı ile gelecek şekilde hareket ettiriniz. • oyuncak arabanın tahta ve yün kumaş üzerindeki hareketini gözlemleyiniz. • oyuncak arabayı yün kumaşa doğru hafif bir açı yapacak şekilde gönderiniz. yün kumaşın üzer...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 112. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 112. sayfa cevapları etkinliğin yapılışı • sınıfa getirdiğiniz mercekleri inceleyerek en az bir yüzü kalın olanlarla en az bir yüzü ince olanları ayırınız. merceklerle kitabınızdaki yazıları, ellerinizin üzerini ve bazı cisimleri inceleyiniz. • hangi gruptaki merceklerden daha büyük görüntü elde ettiğinizi not ediniz. • büyüteçlerin kenarlarını inceleyerek bu büyüteçleri kitabınızdaki yazılara yaklaştırıp uzaklaştırınız. ...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 114. 115. sayf

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 114. 115. sayfa cevapları etkinlik soruları 1. ince kenarlı mercek üzerine gönderdiğiniz ışık ışınları mercekten sonra nerede toplanmıştır? cevap: ince kenarlı merceğe sonsuz uzaktan gelen paralel ışık ışınları mercekten geçerken kırılarak bir noktada toplanır ve buradan tekrar yayılır. kırılma, merceklerde iki kez gerçekleşir. ilki merceğe girişte, ikincisi ise mercekten çıkışta meydana gelir. 2. büyüteç olarak kullandığınız merceğin odak uzaklığı kaç cm&rs...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 115. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 115. sayfa cevapları etkinlik soruları 1. cam kırıkları ve içi su dolu pet şişelerin ormanda olduklarını düşünerek ne gibi sonuçlara yol açabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. cevap: ormanlık alana bıraktığınız cam parçaları, içi su dolu pet şişeler, cam şişeler ince kenarlı mercek görevi yaparak güneş ışınlarını bir noktada toplayıp orman yangınlarına sebep olabilmektedir. 2. büyüteçle kâğıdı tutuşturduğunuzda merceklerin tehlikes...

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 118. sayfa

8. sınıf öğün yayınları fen bilimleri ders kitabı 118. sayfa cevapları durgun bir suya atılan taşın su yüzeyinde meydana getirdiği dalgaları gözlemlediniz mi? attığınız taşın suya değdiği noktada daha belirgin olan daire şeklindeki dalgalar, bu noktadan uzaklaştıkça belirsizleşerek kaybolur. sizce ses dalgaları da su dalgaları gibi mi yayılır? cevap: uzaklardaki çoğu sesi duyamazsınız. ses yayıldığı hâlde uzaklarda meydana gelen sesleri neden duyamıyorsunuz? cevap:  ...

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 100. sayfa

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 100. sayfa cevapları enerji dönüşümleri konu testi 1. yandaki cisim 1 konumundan serbest bırakılmıştır.cisim sürtünmesiz yüzeyde olduğuna göre, ı. cismin kinetik enerjisi artmıştır. ıı. cismin potansiyel enerjisi değişmemiştir. ııı. cismin 1, 2, 3 konumlarında toplam enerjileri aynıdır. verilenlerinden hangileri doğrudur? a. ı ve ıı b. ı ve ııı c. ıı ve ııı d. ı, ıı ve ııı 2. 2 kg, 4 kg ve 2 kg kütleli topların bağlı olduğu ipler aynı noktalardan kesilirse özdeş p, r, s...

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 102. sayfa

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 102. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme a. aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanları yazınız.  dinamometre - basınç - kuvvet - derinlik - cismin aldığı yol - yer çekimi kuvveti - sıvının yoğunluğu - potansiyel enerji - yüzey alanı - sürat   1. ağırlık bir ..(yer çekimi kuvveti)... çeşididir. 2. kütleye etki eden .....(kuvvet). ağırlık adı verilir. 3. ağırlık ölçmede kullanılan araç .(dinamotre)..... 4. biri...

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 103. sayfa

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 103. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme c. aşağıdaki durumlarla enerji çeşitlerini eşleştiriniz. (birden fazla durum bir enerji çeşidi ile eşleşebilir.) gerilmiş paket lastiği barajda biriktirilen su çatıdaki kiremit düz yolda yuvarlanan top uçmakta olan uçak kinetik enerji çekim potansiyel enerjisi esneklik potansiyel enerjisi kinetik ve çekim potansiyel enerjisi 7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 103. sayfa cevapları 2. üni...

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 104. sayfa

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 104. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 1. aşağıdaki dinamometrelerden hangisi ucundaki ağırlığı ölçemez? 7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 104. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 2. özdeş dinamometrelerin ucuna asılan k, l , m cisimleri yukarıda verilmiştir. bu cisimlerle ilgili, ı. en ağır olan l cismidir. ıı. k ve m'nin ağırlıkları toplamı l'nin ağırlığı kadardır. ııı. dinamometreler 10 bölmeli ve dinamometrede ölçülen en fazla değe...

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 105. sayfa

7. sınıf mevsim yayınları fen bilimleri ders kitabı 105. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 6. kumsalda rahat yürümek için düz tabanlı bir terliği sivri topuklu bir ayakkabıya tercih ederim çünkü .... ayşe'nin yukarıdaki açıklamasındaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. kuvvet arttıkça cismin uyguladığı basınç artar. b. yüzey alanı arttıkça cismin uyguladığı basınç azalır. c. yoğunluk arttıkça basınç da artar. d. yüzey alanı arttıkça cismi...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 109

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 109aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu zaman üzerindedir? a) öğretmenimiz türkçe yazılısını yarın yapacak. b) türkçe yazılısını yarın öğretmenimiz yapacak. c) yarın öğretmenimiz türkçe yazılısını yapacak. d) öğretmenimiz yarın türkçe yazılısını yapacak. 6. soru “çiçekleri ve böcekleri şiirle anlattı.” cümlesindeki fiilin çatısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 108

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 108aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına d, yanlış olanların başına y yazınız. (y) öznelerine göre fiiller etken ve edilgen diye ikiye ayrılır. (y) “gazete almak için dışarı çıktı.” cümlesinin fiili edilgen çatılıdır. (d) nesnelerine göre fiiller geçişli ve geçişsiz diye ikiye ayrılır. (y) “yarın akşam sinemaya gidilecek.” cümlesinin fiili geçişlidir. (d) “ağlamak, koşmak, oturmak” fiilleri nesnes...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 107

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 107 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 1. soru paragrafa en uygun başlık ne olabilir? yazınız. hayat okulu 2. soru paragrafın ana fikri nedir? yazınız. hayat, ömür boyu sürecek bir okuldur. 3. soru paragrafta geçen “ders almak” kelime grubunu deyim anlamıyla bir cümlede kullanı­nız. geçirdiği trefik kazasında ders almış, artık emniyet kemeri takmadan yola çıkmıyordu. 4. soru yukarıdaki paragrafta g...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !