8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 115

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 1155. etkinlik refik halit karay kim­dir? araş­tır­ma­la­rı­nız so­nu­cun­da edin­di­ği­niz bil­gi­le­ri ya­zınız. aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konu hakkında yazılmış bir araştırma yazısına ulaşabilirsiniz. refik halit karay kimdir? 6. etkinlik aşağıdaki şiirden hareketle bir hikâye yazınız. kış ağacı mevsim kış ağacın dalları çıplak pencerenin önünde çocuk, ağaca bakıp acıyor: “meyvesi yo...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 114

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 1143. etkinlik aşa­ğı­da­ki ke­li­me­le­rin an­lam­la­rı­nı metnin bağlamından yararlanarak tahmin edip yazınız. son­ra yaz­dık­la­rı­nı­zı söz­lük­te­ki an­la­mları ile kar­şı­laş­tı­rı­nız. hüzün: gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı ümitsizlik: umutsuz olma durumu garip: dokunaklı, hüzün veren kıymetli: değeri olan veya değeri y&uum...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 113

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 113 1. etkinlik oku­ya­ca­ğı­nız met­nin baş­lı­ğını ve gör­sel­le­ri­ni in­ce­le­ye­rek me­tin­de an­la­tı­lan­la­rı tah­min edip ya­zınız. görsellerden olayın istanbul’da geçtiğini anlayabiliyoruz. görsellere ve başlığa baktığımızda, üzgün bir adamın muhtemelen kendisine hediye edilen tıraş fırçasından kurtulmak istediğini fakat bunu yapamadığını anlayabiliriz. adamı...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 123

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 123 8. etkinlik aşa­ğı­da­ki ke­li­me ve ke­li­me grup­la­rı­nı isim ve fiil cümlesinin yük­lemi ola­cak bi­çimde cüm­le­ler­de kul­la­nı­nız. biliyorum: buraya nereden geldiğimi bilmiyorum. taş gibi: sofrada önümüze getirilen ekmek taş gibiydi. sekizinci sınıf: orta okuldaki en zor sınıf sekizinci sınıfmış. okumak: insanın bu yaşlardaki en önemli amacı okumaktır. gö...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 122

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 122 6. etkinlik aşa­ğı­da­ki me­tnin cüm­le­le­rinde yük­lem ­olan kelimelerin al­tı­nı çi­zi­niz. son­ra yüklem­le­ri tür­le­ri­ne gö­re grup­la­yı­nız. yangın on iki yaşında vardım. lakin cılız bir çocuktum. şeker bayramı’nın üçüncü gecesiydi. bütün ev halkı uykuda iken mahallede acı çığlıklar koptu. yataklarımızdan...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 121

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 121 5. etkinlik a. aşa­ğı­ya, duymak istediğiniz bir ha­be­rin si­ze ulaş­ma­sı so­nun­da ya­şa­dı­ğı­nız duygu­sal ortamı an­la­tan di­ya­log ör­ne­ği ya­zı­nız. (örnektir) ahmet: (bilgisayarın ekranına kilitlenmiş vaziyette ellerini iki yana yukarı doğru açarak) yuppii, yaşasın! anne: (telaşla odaya girer) noldu oğlum, niye bağırıyorsun? ahmet: kazandım anne kazandım! anne: neyi ka...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 120

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 120 3. etkinlik oku­du­ğu­nuz “eski çarıklar” ad­lı met­nin içe­ri­ği­ne yö­ne­lik so­ru­la­r hazırlayınız. soru: kurban dede osman’ın niçin uyutmaya çalışmaktadır? soru: hacer ekmekleri neden saklamaktadır? soru: tarlayı neden ve kime satmak istemektedirler? soru: ev ahalisi kimin gelince bütün sorunlarından kurtulacaklarına inanmaktadırlar? 4. etkinlik aşa­ğı&sh...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 119

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 119 1. etkinlik “müjde” ve “açlık” ke­li­me­le­ri­nin siz­de çağ­rış­tır­dık­la­rı­nı noktalı yer­le­re ya­zı­nız. bu ke­li­me­le­ri birer cüm­lede kul­lanınız. müjde – haber – sevinç – mektup – mutluluk açlık – fakirlik – parasızlık – mutfak – yemek cümleler: m&...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 129

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 129 8. etkinlik aşa­ğı­da­ki şi­ir­de ge­çen cüm­le­le­rin al­tı­nı çi­zi­niz. son­ra bu cümlelerin han­gi­le­ri­nin ku­ral­lı han­gi­le­ri­nin dev­rik cüm­le ol­du­ğu­nu belirleyip ilgili bölüme yazınız. bir türkünün getirdiği gemi bir gemici türküsü dinledim. yanık bir gemici türküsü, ayrılık...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 128

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 128 6. etkinlik aşağıdaki kelime ve kavramları kullanarak bir şiir yazınız. eğitim – okul – çocuk – kitap – dershane – gülümsemek – melek gibi – güzel yüzlü – kalbim öğretmen melek gibidir öğretmen, güzel yüzü kalbinin aynası, okul cennettir sayesinde gülümsemesi hep içten. eğitim dersanede yapılırsa, insanlık öğretmende öğrenilir. çocuk kalb...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 127

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 127 5. etkinlik “nasıl bir çevrede ya da evde yaşamak istersiniz?” sorusuna cevap olacak bir yazı yazınız. yazınıza başlık koymayı unutmayınız. yaşamak istediğiniz çevre ya da eve göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz. ...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 126

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 126 3. etkinlik okuduğunuz metinde geçen olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosunu belirleyiniz. metindeki olay nedir? bacağından rahatsız olan bir çocuğun hastanedeki gözlemleri ve yalnızlık duygusu. olayın geçtiği yerleri tespit ediniz. – paşa’nın evi – çocuk hastanesi – yazarın evi olay ne kadarlık bir zaman diliminde yaşanıyor? 1915 yılının haziran ve temmuz ayları metindeki şahıs ve varlık kadrosunu tespit ediniz. ...

8.sınıf dörtel türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 125

8.sınıf dörtel yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 125 2. etkinlik aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz. bu kelimelerin hangi anlamlarıyla (temel, mecaz, terim) kullanıldıklarını altlarına yazınız.   ...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 66 67 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 66 cevapları duyu organları ile algılanabilen ve bulunduğu ortamda yer kaplayan her şeye madde denildiğini biliyoruz. doğadaki tüm canlı ve cansız nesneler maddedir. örneğin masa, ağaç, su, ev, dağ vb. “maddeleri sınıflandıralım” etkinliğinde maddeleri, suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme özelliklerine göre sınıflandırdık. etkinlikte kullandığımız maddeler dışında bu özelliklere sahip maddeler var mıdır? peçete, havlu, pa...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 65 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 65 cevapları üçüncü sınıfta maddelerin duyu organlarıyla hissedilebilen özelliklerine niteleyici özellik denildiğini öğrenmiştik. kullandığımız maddeleri birtakım özelliklerine göre incelemiştik. peki, maddelerin bu özellikleri dışında, duyu organlarımızla ayırt edebileceğimiz başka özellikleri de var mıdır? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorumuza cevap arayalım. maddeleri belirtilen özelliklerine göre incelerken hangi duyu organlarımızı kullandık? sert &n...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 64 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 64 cevapları yukarıdaki resim, terazi ailesinin akşam yemeği hazırlıklarında yaşanan olayları göstermektedir. masayı silen ebru’nun masadaki suyu temizleyebilmesi için kullandığı maddenin hangi özelliklere sahip olması gerekir? ebru’nun masadaki suyu temizleyebilmesi için kullandığı maddenin emme özelliğine sahip olması gerekir. işten eve dönen yavuz bey, kıyafetlerinin yağmurda ıslanmasını engellemek için ne yapmalıydı? yağmurluk vb. şeyler giyinmeliydi. tezg...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 63 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 63 cevapları yukarıdaki resmi inceleyelim. çocukların her biri madde ile ilgili farklı bir çalışma yapmaktadır. çocuklar maddenin hangi özelliği ile ilgili çalışmaktadırlar? çocuklar maddenin katı, sıvı ve gaz haliyle ilgili çalışmaktadır. masada, çivilerin bulunduğu varlığın adı nedir? masada, çivilerin bulunduğu varlığın adı mıknatıstır. panoda bulunan ağaç ve kereste resimleri arasındaki fark nedir? arkadaşlarımızla tartışalım. ağa&ccedi...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 76 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 76 cevapları aşağıdaki tabloda maddelerin özellikleri ve hâlleri verilmiştir. özellikleri okuyarak bu özelilklerin hangi hâldeki maddeye ait olduğunu “x” işaretiyle belirtelim (bir özellik birden fazla maddeye ait olabilir.). katı – sıvı – gaz bulundukları kabın tamamını doldurur. (sıvı – gaz) akışkandır. (sıvı) belirli şekilleri yoktur. (sıvı – gaz) akışkan değildir. (katı ) oksijen, karbondioksit bu maddelere örnektir. (gaz) belirli şeki...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 73 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 73 cevapları kokusu, rengi ve tadı olmayan hava, gaz hâlindeki bir maddedir. bir basketbol topunu pompa yardımıyla şişirdiğimizde, basketbol topunun her yerine hava dolarak topun şeklini alır. çünkü gaz hâlinde olan havanın da sıvılar gibi belirli bir şekli yoktur. trafikte taşıtların egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan duman da hava gibi gaz hâlde bulunan bir maddedir. fabrika bacasından çıkan dumanı gözlemlemişizdir. fabrikanın bacasından çıkan duman bir s...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 70 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 70 cevapları maddenin katı ve sıvı hâllerininin özellikleri nelerdir? katı ve sıvıların benzer ve farklı özellikleri var mıdır? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorularımıza cevaplar arayalım. katıların belirli bir şekli vardır, sıvılar ise bulunduğu şeklin kabını alır. • kalemtıraş ve iki-üç adet pet şişe kapağını cam kaba ve su bardağına koyduğumuzda şekillerinde bir değişiklik oldu mu? neden? reklam ads by admatic değişmedi, çünkü sıvılar değişir ama katılar değişme...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 78 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 78 cevapları serap hanım’ın alacağı maddelerin miktarlarının ölçümü nasıl yapılacaktır? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorumuza cevap arayalım. • etkinlik sonunda, patateslerin miktarını nasıl ölçtük? hangisine ne kadar ihtiyacı varsa onu bilmek için belirlemiştir. reklam ads by admatic • suyun miktarını bulabilmek için neden önce boş beherglası tarttık? suyun net miktarını bulabilmek için. • su dolu beherglas ile boş ...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevapları alper, aşağıda verilen farklı sıcaklıklardaki maddeleri kullanarak üç farklı deney yapmıştır. alper’in yaptığı deneylerin sonuçlarını okuyarak deneylerde hangi maddeleri kullanabileceğini noktalı yerlere yazalım. deneyin sonucu: kullandığım katı madde, temas ettiği diğer katı maddeye ısı vermiş ve sıcaklığının artmasına neden olmuştur. kullandığım malzemeler: bilye, buz • deneyin sonucu: kullandığım maddeler, birbirleriyle temas etmelerine rağmen ikisinin de sıcaklıklarında...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 89 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 89 cevapları buzdolabından çıkardığımız dondurmayı, mutfak masasında beklettiğimizde dondurmada nasıl değişiklikler olur? bir gün boyunca buzlukta beklettiğimiz suda nasıl bir değişim gerçekleşir? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorularımıza cevaplar arayalım. tereyağının ilk hâli ile ısıtıldıktan sonraki hâli değişti mi? neden? evet değişti. tereyağını ısıttıktan sonra katı halden sıvı hale dönüştü. soğutucuya koyduğumuz malzemelerin ilk hâlleri ile soğutucudan &...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 87 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 87 cevapları çay bardağına koyduğumuz sıcak çay, bir süre sonra soğumaya başlarken yanan ocağın üzerindeki çaydanlıkta bulunan çayın sıcaklığı değişmez. peki, maddelerin sıcaklıkları nasıl değişir? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorumuza cevap arayalım. suların sıcaklıklarını nasıl değiştirdik? suların sıcaklıkları verilen ısıyla değişti. suların sıcaklıkları değiştikçe kütlelerinde de bir değişiklik yaşandı mı? neden? suların sıcaklıkları değiştikçe kütlel...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 86 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 86 cevapları aşağıdaki sorulara verdiğimiz cevapları sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım. sıcak yaz gününde içeceklerimizin içine buz attığımızda içeceğimiz niçin soğur? içeceklerimizin içine koyduğumuz bu içeceğin sıcaklığıyla erir ve içecekle karışarak soğumasını sağlar. reklam ads by admatic kışın dışarı çıktığımızda neden üşür, kabanımızı giymeye başladığımızda neden ısınmaya başlarız? dışarısı soğuk olduğu için üş&uu...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı 94. sayfa cevapları

4. sınıf fenbil yayınları fen bilimleri ders kitabı 94. sayfa cevapları madde ve cisim verilen resme göre yanlarındaki boşlukları dolduralım. madde midir, cisim midir? madde madde ise hangi cisimler yapılabilir? sıra, tahta, kapı cisim ise hangi maddeden yapılmıştır? reklam ads by admatic madde midir, cisim midir? cisim madde ise hangi cisimler yapılabilir? cisim ise hangi maddeden yapılmıştır? topraktan madde midir, cisim midir? madde madde ise hangi cisimler yapılabilir? cisim ise hangi maddeden yapılmıştır? çanak, çömlek, vazo madde...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 100 101 cevaplar

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 100 cevapları yukarıdaki metne göre ebru, toplu iğne ve boncuk karışımını ayırabilmeyi nasıl başaracaktır? mıknatıs yardımıyla kolayca ayırabilecektir. 4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 101 cevapları   toplu iğne-kum karışımını oluşturan maddeleri birbirinden nasıl ayırdık? toplu iğne-kum karışımını oluşturan maddeleri mıknatıs yardımıyla ayırdık....

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 98 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 98 cevapları terazi ailesinin yaptıkları farklı işler aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir. resimleri inceleyelim. serap hanım’ın makarnayı suyundan ayırmak için kullandığı araç ile ebru’nun, kumu suyundan ayırmak için kullandığı araç birbirine benzer mi? evet ikisi de benzer araçtır ve suyu süzmeye yarar. yavuz bey, kullandığı mıknatıs ile masadaki maddelerden hangilerini ayırabilir? çivileri, ingiliz anahtarını ayırabilir. can’ın kumdan bo...

4. sınıf fenbil fen bilimleri ders kitabı sayfa 97 cevapları

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 97 cevapları birden fazla saf maddenin bir araya gelerek oluşturduğu karışımlara ve saf maddelere hangi örnekleri verebiliriz? aşağıdaki etkinlik yardımıyla bu sorumuza cevap arayalım. 1. saf madde doğada kendi halinde bulunan maddedir. madenden çıkarılan altın,yakut vb. maddeler saf madde sınıfındadır. 2. karışımlar adı üstünde olduğu gibi 1 yada daha fazla saf maddenin karışımından elde edilirler. örneğin kuyumculardaki beyaz altın, altına gümüş yada platonyum karıştırılarak elde ed...

4. sınıf fenbil yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 111

4. sınıf fenbil yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 111 cevapları doğru mu yanlış mı, aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başındaki kutucuğa “d”, yanlış olanlarının başındaki kutucuğa “y” harfi yazalım. (d) sünger, suyu çeken bir madde iken plastik, suyu çekmeyen bir maddedir. (y) sıvı maddelerin şekil verilmiş hâline cisim denir. (y) kum, çakıl karışımını süzme yöntemiyle ayırabiliriz. (d) karışımları ayırarak atık kutularına atmak ülke ekonomisine katkı sağlar. (y) maddelerin kütleleri...

5. sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 97

5. sınıf meb yayınları ortaokul sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 97 cevabı b. araştırmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. (evet-hayır) araştırmamda birden fazla internet sitesinden yararlandım. evet araştırmamı güncel internet sitelerinden hazırladım. evet internette ulaştığım bilgileri kitap, dergi, ansiklopedi vb. kaynaklarla karşılaştırdım. evet internetteki bilimsel araştırmalardan yararlandım. evet resmî sitelerden veya “edu” uzantılı eğitim sitelerinden faydalandım. evet...

5. sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 96

5. sınıf meb yayınları ortaokul sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 96 cevabı 1. “e – hasta” ne demektir? cevap: hastalığı hakkında doktora gitmek yerine internetten derdine şifa arayan hastalara denmektedir. 2. “e – hastalar” internette doğru bilgilere ulaşabiliyorlar mı? neden? cevap: bazen ulaşabiliyor bazen ulaşamıyorlardır. çünkü internette yer alan her bilgi doğru ve kesin değildir. bundan dolayı bazen yanlış yönlendirilmiş olmaktalar. 3. sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler öncelikle kimlere ...

5. sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 95

5. sınıf meb yayınları ortaokul sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 95 cevabı haber size neler düşündürdü? cevap: haber bana doğayla oynayan insanoğlunu bekleyen tehlikeleri bir kez daha anlamamı sağladı. doğayla oynarsak diğer canlıların yaşam alanlarına zarar verirsek onlarla karşı karşıya gelmemiz an meselesidir. haberin doğru olmadığını okuduğunuzda ne düşündünüz? neden? cevap: çok şaşırmadım. çünkü günümüzde montaj yoluyla böyle fotolar yaratılması hemen her gün karşılaştığımız bir olay...

5. sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 94

5. sınıf meb yayınları ortaokul sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 94 cevabı ihtiyaç duyduğunuz bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz? bir konuda araştırma yapmak istediğinizde hangi kaynaklara başvuruyorsunuz? cevap: internet ansiklopediler kütüphaneler gazeteler televizyondaki haberler gibi farklı kaynaklara başvuruyorum karikatürde ne anlatılmak istenmektedir? cevap: teknolojinin hayatımızda yaptığı değişikliklere örnek verilmiştir. mesela artık bilgiye internetten daha kolay ulaşabilirken sohbet ettiğimiz insanların sayısı da günden güne...

5. sınıf meb yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 101

5. sınıf meb yayınları ortaokul sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 101 cevabı 1. habere neden böyle bir başlık seçilmiştir? cevap: okurun dikkatini çekmek için. 2. internette karşılaşabileceğiniz tehditler nelerdir? cevap: dolandırılma, aldatılma, hakarete uğrama, aldığımız eşyanın bozuk ya da kırık gelmesi. 3. internette karşılaşabileceğiniz tehditlere karşı hangi önlemler alınmalıdır? cevap: güvenilir sitelerden alışveriş yapılmalıdır. güvenli olduğunuz pcden ya da telefondan alış veriş yapmalısınız....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !